Doktor.se

Munskydd

Medicinskt granskad

Munskydd är ett komplement till de generella råden, och fyller en funktion för att dämpa smittspridningen av covid-19 i samhället. Det gäller till exempel vid vårdbesök, vid resor i kollektivtrafik när det är hög smittspridning i samhället, eller på arbetsplatser där det är svårt att undvika nära kontakter.

Hur fungerar munskydd?

Munskydd fångar upp mikroorganismer i luften som vi andas ut, vilket skyddar omgivningen från smittspridning. Munskydd klass IR och IIR har en vattenresistent utsida, och skyddar även bäraren av munskyddet från synliga vätskestänk. De kallas även för kirurgiska munskydd.

Hur fungerar andningsskydd?

Andningsskydd skyddar den som bär skyddet från att andas in partiklar från luften, till exempel damm, fibrer eller virus. Andningsskydd har olika märkning beroende på filtreringsförmåga, till exempel FFP2, FFP3 eller N95 (se förklaring nedan). Andningsskydd måste sitta tight runt ansiktet för att fungera optimalt. För personer som har skägg kan det bli ett läckage på sidan av skyddet, vilket inte ger ett tillräckligt skydd. Att tejpa med kirurgtejp på sidorna är ett alternativ för att förbättra skyddet, men andningsskydd fungerar bäst utan skägg.

Andningsskydd rekommenderas som skyddsutrustning för hälso- och sjukvårdspersonal som ger vård åt patienter som bär på smittsamma sjukdomar eller på andra sätt riskerar att utsättas för smitta. De används även i andra arbetsmiljöer där det finns skadliga partiklar i luften, till exempel i metall- och gruvindustrin.

Vad är skillnaden mellan andningsskydd FFP2 respektive andningsskydd FFP3?

Det finns tre klasser av andningsskydd, FFP1, FFP2 och FFP3:

 • FF står för Filtering Facepiece (filtrerande halvmask)

 • P står för partiklar

 • Siffran står för skyddsklass, där 3 har högst skyddseffekt. 

Det förekommer också andningsskydd märkta N95. De motsvarar skyddsnivå FFP2 och är godkända av CDC, den amerikanska smittskyddsenheten.

Vid arbete med smittämnen, till exempel sjukvårdspersonal som vårdar covid-19-patienter, rekommenderas andningsskydd med de högsta skyddseffekterna: FFP2 eller FFP3.

När bör jag använda munskydd?

Det är bra att använda munskydd i områden med smittspridning när du är i situationer där du inte kan hålla en meters avstånd till andra eller där ventilationen är sämre.

Situationer där allmänheten kan ha nytta av munskydd är till exempel:

 • i samband med vårdbesök

 • i kollektivtrafik under rusningstid

 • på flygplan och flygplatser

 • i vissa arbetssituationer där du inte har möjlighet att hålla avstånd

Vilka munskydd är godkända?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar användning av CE-märkta engångsmunskydd. De munskydd som uppfyller kvalitetskraven har CE-märkning på förpackningen. 

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar även munskydd i tyg som uppfyller kvalitetskrav.

Enligt WHOs rekommendation bör munskydd i tyg ha tre lager tyg:

 • Ett inre lager av absorberande material som bomull.

 • Ett mellanlager i tyg som inte är vävt och inte absorberar, till exempel polypropylen.

 • Ett yttre lager av icke-absorberande material, till exempel polyester eller polyesterblandning.

Du ska också tänka på att välja ett munskydd som passar bra över näsa och mun och sluter tätt på sidorna. Byt munskydd om det blir smutsigt eller blött.

Hur rengör jag munskydd i tyg?

Du ska ha ett personligt munskydd, dela inte munskydd med andra. Rengör ditt tyg-munskydd varje dag:

 • När du har använt munskyddet lägger du det i en plastpåse tills du tvättar det. 

 • Tvätta alltid händerna efter att du har tagit i ett använt munskydd. 

 • Ta ut munskyddet ur plastpåsen och tvätta det i maskin i minst 60 grader. 

 • Om du inte har tillgång till tvättmaskin kan du tvätta munskyddet med tvål och vatten och därefter koka det i en minut. 

Hur använder man munskydd?

Så här sätter du på munskyddet:

 • Tvätta händerna eller använd handsprit.

 • Ta upp ett engångsmunskydd och se till att det är helt, rent och rätt vänt. 

 • Om munskyddet har en metallskena i ena kanten ska den placeras uppåt. Säkerställ att du placerar munskyddet är åt rätt håll (inte ut och in). Sätt munskyddet över näsan, munnen och hakan och haka fast banden runt öronen, alternativt runt huvudet om det är knytband. Forma metallskenan över näsan.

 • Undvik att röra munskyddet så länge du använder det, eftersom effekten minskar om det kontamineras, och se till att det täcker näsa och mun hela tiden. 

 • Om du har glasögon och får problem med imma på glasen kan du ta av glasögonen, sätta på munskyddet ganska högt upp på kinderna, forma metallskenan så att den sitter tight och sedan sätta på glasögonen så de sitter ovanpå övre kanten av munskydddet. 

Så här tar du av munskyddet:

 • Tvätta händerna eller använd handsprit.

 • Lyft bort munskyddet genom att ta tag i banden. Undvik att röra resten av munskyddet.

 • För engångsmunskydd: Kasta det använda munskyddet i en papperskorg.

 • För tygmunskydd: Lägg det använda munskyddet i en plastpåse i väntan på tvätt.

 • Tvätta händerna igen, eller använd handsprit. 

20 Augusti, 202119 September, 2023