Doktor.se

Trång förhud

Medicinskt granskad

Fimos

Trång förhud kallas även fimos och är vanligt hos barn upp till tio års ålder. Det brukar sedan växa bort. Tillståndet gör att förhuden inte går att dra bakåt över ollonet. Trång förhud gör det svårare att hålla rent vilket ökar risken för balanit, infektion under förhuden. Förhudsförträngning som inte ger besvär behöver inte behandlas. Om förhuden fortfarande är för trång efter tio års ålder eller om förträngningen ger besvär så bör du söka vård.

Orsaker till trång förhud

Det finns flera tänkbara orsaker till för trång förhud.

Här är några exempel:

 • För liten öppning för att förhuden ska kunna dras tillbaka. Detta kan vara medfött, eller bero på att det bildats sprickor i öppningen, som läkt och bildat ärr. Ärrvävnad är mindre elastisk. 

 • Sammanväxning mellan förhuden och ollonet som gör att det inte går att dra tillbaka huden. Det är en rest från tiden i magen, eftersom förhuden och ollonet sitter ihop under första delen av graviditeten. Senare lossnar sammanväxningen, men det är en process som inte är klar vid födseln, utan fortsätter under uppväxten.

 • Inflammationer eller hudsjukdomar som gett upphov till ärrvävnad.

Förhudsförträngning hos små barn tillhör det normala och kallas för fysiologisk fimos. Sammanväxning av förhud och ollon kan finnas kvar ända upp i pubertet och tonår. Om förträngningen uppstått som en följd av sjukdomar, till exempel hudsjukdomen lichen sclerosus kallas det för patologisk fimos.

Besvär av trång förhud hos små barn

De flesta små pojkar med för trång förhud har inga besvär av det.

Ibland kan tillståndet ge besvär, till exempel:

 • infektion under förhuden, balanit

 • så trång förhud att strålen hindras när barnet kissar

 • smärta om förhuden dras tillbaka trots sammanväxning, så huden brister eller blir sprucken

 • att förhuden kan fastna bakom ollonet, vilket ger svullnad och smärta och kan strypa blodtillförseln

Besvär av förhudsförträngning hos vuxen

För trång förhud förekommer även hos äldre barn och vuxna, och kan då ge besvär som:

 • att det gör ont att onanera eller ha samlag

 • att det gör ont att få erektion

 • att förhuden fastnar bakom ollonet, vilket ger svullnad och smärta och kan strypa blodtillförseln

 • återkommande infektioner, balanit

Vad kan jag göra själv?

Du kan minska risken för besvär av för trång förhud.

Här är några råd som gäller barn:

 • Du bör undvika att dra tillbaka barnets förhud för tidigt eftersom det kan orsaka ärrbildning. 

 • När barnet är lite större kan du uppmuntra barnet att försiktigt töja öppningen och dra förhuden fram och tillbaka så länge det inte gör ont. Det kan till exempel ske lekfullt i badet, i kombination med att försiktigt tvätta innanför förhuden. 

 • Lära barnet att undvika att förhuden fastnar bakom ollonet. Barnet bör lära sig att alltid dra fram förhuden igen så att den döljer ollonet.

Hos äldre kan det gå att vidga förhuden genom att onanera. Det är viktigt att vara försiktig så det inte bildas sprickor, eftersom det då kan bildas ärrvävnad. 

Behandling vid trång förhud

Små barn med trång förhud som inte har några besvär behöver ingen behandling. Det kan bli aktuellt med behandling om tillståndet ger följder, till exempel återkommande infektioner, smärta eller problem att kissa.

Behandlingar som kan ges är till exempel:

 • Insmörjning med kortisonsalva på den tunna ringen av hud runt ollonet för att göra huden mer följsam. Efter några veckors behandling kan förhuden försiktigt töjas varje dag.

 • Vid svårare förträngningar kan det behövas en operation. Det kan ibland räcka med ett snitt eller att ta bort en del av förhuden. Ibland tas hela förhuden bort. 

När bör jag söka vård?

Du bör söka vård om något av följande stämmer in:

 • Om förhuden är inflammerad

 • Om förhuden fortsätter att vara trång hos ett barn som börjar grundskolan

 • Om det gör ont i förhuden eller i penis

 • Om förhuden gör det svårt att kissa

 • Om förhuden är svullen, eller ser ärrig ut

Sök vård genast om förhuden fastnat bakom ollonet och inte går att dra tillbaka.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med rådgivning och en bedömning av dina symtom. Om det behövs kan du bli hänvisad till fortsatt utredning eller behandling på en fysisk mottagning.

Frågor och svar om trång förhud

Här finns några frågor och svar om för trång förhud.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-03-18Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20