Doktor.se

Vattenbråck

Medicinskt granskad

Vattenbråck kallas även för hydrocele och är en slags svullnad i pungen som beror på att det ansamlats vätska runt testikeln. Bråcket kan finnas runt ena eller båda testiklarna och variera i storlek. Vattenbråck är vanligast hos nyfödda. Det ger sällan besvär och försvinner i regel utan behandling. Äldre pojkar och vuxna kan drabbas av hydrocele till följd av en inflammation eller skada.

Orsaker till vattenbråck

Vattenbråck hos nyfödda har uppstått under fosterstadiet. Under fosterutvecklingen vandrar testiklarna från fostrets bukhåla ner till pungen. Under processen medföljer en vätskefylld säck till varje testikel, som sedan sluts och vätskan försvinner. Ibland är säcken fortfarande öppen, vilket gör att det finns en förbindelse kvar med bukhålan där vätska kan rinna genom. Pojkar som föds för tidigt har större risk att få vattenbråck.

Vattenbråck i pungen hos en vuxen kan uppstå av andra orsaker, till exempel vid en inflammation, av skador eller efter en operation.

Symtom på vattenbråck

Vattenbråck i pungen ger en svullnad som oftast inte gör ont. Svullnaden kan runt ena testikeln eller båda. Vid vattenbråck hos män kan svullnaden ge obehag och en tyngdkänsla.

Behandling vid vattenbråck

En svullnad i pungen bör alltid undersökas för att vara säker på orsaken till svullnaden. Det finns andra tillstånd som kan ge en svullnad som behöver behandlas. Vid vattenbråck hos barn behövs oftast ingen behandling, utan det minskar oftast under första levnadsåret, och försvinner sedan helt inom några år. 

I sällsynta fall försvinner inte vattenbråcket och svullnaden, och då kan det krävas en operation. Vattenbråck hos män bör också undersökas, och om det ger besvär kan behandling övervägas.

När bör jag söka vård?

Du bör söka vård om något av följande stämmer in:

  • om ditt barn har en svullnad i pungen som inte fanns vid födseln

  • om ditt barn har en svullnad som blir större eller ger obehag

  • om ditt barn har vattenbråck som inte växt bort när barnet är tre år

  • om du är vuxen och får en svullnad i pungen som gör ont

  • om du är vuxen och får en svullnad i pungen som ökar i storlek, eller om du samtidigt har andra förändringar i pungen

Du bör genast söka vård på akutmottagning om pungen plötsligt gör mycket ont och blir svullen. Det kan bero på något annat än vattenbråck som kräver snabb behandling.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om du har en svullnad i pungen behöver du en fysisk undersökning av läkare för att ta reda på vad det är. Doktor.se har fysiska mottagningar på ett flertal orter som du kan vända dig till. Om du plötsligt får svullnad och smärta bör du genast söka vård akut på sjukhus.

Frågor och svar om vattenbråck

Här finns några frågor och svar om vattenbråck i pungen.

22 Mars, 202120 September, 2023