Doktor.se

Shoppingberoende

Medicinskt granskad

Shoppingberoende är en form av beteende som gör att du har svårt att styra över dina inköp, och köper saker som du egentligen inte behöver. Shopping används då för att det ger en kick och flykt från andra känslor. Beteendet ger problem till exempel i form av skamkänslor, ångest, sämre ekonomi och i värsta fall stora skulder.

Vad är shoppingberoende?

Shoppingberoende eller köpberoende finns inte som formell diagnos, men är ett välkänt problem som kan få svåra konsekvenser. Det kallas på engelska för compulsive buying disorder. Det första ordet, compulsive, som betyder tvångsmässig ger en inblick i vad det handlar om – ett tvångsmässigt  och dåligt fungerande beteende kring inköp. Beteendet är ofta en strategi för att minska ångest, antingen medvetet eller omedvetet. Det kan också finnas en orimlig tanke om vad köpen ska leda till, till exempel att bli älskad, lycklig eller framgångsrik.

Det finns olika typer av osunda köpbeteenden till exempel:

 • att du ständigt jagar efter reafynd trots att du inte behöver varorna

 • att du köper överdrivet många eller dyra presenter för att bli omtyckt

 • att du köper statusvaror för att du tror att du då ska bli beundrad eller framgångsrik

 • att du distraherar dig från ångest genom att klicka hem varor, som du sen ångrar att du köpt

 • att du köper saker till dig själv som tröst, ofta impulsivt och ogenomtänkt

Det är också vanligt att hitta på ursäkter till varför inköpen behövs, samtidigt som personen känner skam och ångest över sitt beteende, vilket kan leda till nya inköp. Det blir lätt en ond cirkel. Shoppingberoende kan ge svåra följder i form av svårigheter i relationer, förstörd privatekonomi och stora skulder.

Tecken på shoppingberoende

Att ha en osund inställning till shopping och inköp kan yttra sig i form av

 • att du köper saker trots att du egentligen inte har råd

 • att du köper saker du egentligen inte behöver, för att det ger en kick

 • att du ägnar mycket tid åt att titta i affärer, i internetbutiker eller på sociala medier och planerar för fler inköp

 • att du använder shopping som ett sätt att fly från jobbiga tankar eller känslor

 • att du blir irriterad och rastlös om du inte får shoppa

 • att du blir irriterad när andra kommenterar dina inköp och ditt beteende

 • att du köper saker och gömmer dem eller ljuger om inköpen för att inte bli ifrågasatt

 • att det krävs allt dyrare eller fler saker för att uppleva kickar

 • att du skäms över ditt köpbeteende, men ändå fortsätter köpa mer 

 • att du får ångest av de problem inköpen ger i form av dålig ekonomi, mängder av saker du inte behöver och i värsta fall stora skulder

 • att du har försökt sluta shoppa men misslyckats

Vad kan jag göra själv?

Här är några tips på vad du kan göra själv för att motverka osunda inköp:

 • Kartlägg beteendet. Försök identifiera hur och varför du köper saker. Det kan till exempel vara så att du shoppar i vissa känslolägen, till exempel när du känner dig ensam, misslyckad eller har ångest. 

 • Försvåra inköpen. Minska alla de sätt som gör det alltför lätt att handla på impuls, till exempel digitalt lagrade kortnummer eller att handla på kredit.

 • Betala kontant. Att betala kontant kan minska risken för osunda inköp, eftersom det blir tydligare hur mycket pengar det rör sig om.

 • Prata om problemet. Genom att prata om ditt problem med närstående eller i en stödgrupp kan du få hjälp och stöd.  

 • Planera inköp. Fundera ut vad du egentligen behöver och gör en lista. Köp ingenting som inte finns på din lista.

 • Köpstopp. Om du har svårt att köpa lagom mycket kan du prova att införa ett totalt köpstopp under en period. Det kan vara ett köpstopp för vissa typer av varor eller över huvudtaget, beroende på ditt köpbeteende.

 • Be om hjälp. Om det är dagar då du har svårt att hålla dig ifrån shopping, be om hjälp av närstående så att ni tillsammans kan hitta annat att fokusera på.

Hjälp vid shoppingberoende

Det är vanligt att personer med tvångsmässigt köpbeteende också har andra problem, till exempel ångest, depression eller andra beroenden. Behandlingen består av psykoterapi som anpassas utifrån helhetsbilden av besvär. Fokus ligger på att ändra beteenden och öva på att hantera känslor och motstå suget efter att shoppa. Terapi kan ges individuellt eller i grupp.

När bör jag söka hjälp?

Sök hjälp om du tror att du eller en närstående har shoppingberoende.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig med rådgivning. Doktor.se har även fysiska vårdcentraler på flera orter som du kan vända dig till.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-10-27Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20