Doktor.se

Sorg

Medicinskt granskad

Sorg är en stark och stundtals överväldigande känsla som uppstår i samband med en förlust av något eller någon som betytt mycket för en. Sorg kopplas ofta till att någon närstående gått bort, men kan också komma av andra orsaker.

Vad innebär sorg?

Att sörja är en naturlig reaktion på en förlust. Hur djup och långvarig sorgen blir beror på vad det är som hänt och hur stor förlusten är. Exempel på händelser som kan utlösa en sorgereaktion är:

 • Att en närstående dör

 • Att en viktig relation tar slut

 • Att bli arbetslös eller gå i pension

 • Att förlora viktiga ägodelar på grund av en stöld eller en brand

 • Att förlora sin självständighet på grund av en funktionsnedsättande skada eller sjukdom

Sorg – vad händer i kroppen?

Sorg kan göra dig ledsen, rädd, uppgiven eller arg. Du kan gråta mycket, lite eller inget alls. En del vill ha stöd av många, en del vill bara prata med de allra närmaste och en del vill helst sörja ensamma. Alla människor reagerar olika, och behoven kan variera från dag till dag. 

Det är vanligt att sorgen kommer och går, och att känslor växlar snabbt. Ena stunden kan du tycka att livet lunkar på, för att i nästa stund känna hur en ny våg av sorg sköljer över dig. Det beskrivs ofta som att sorgen pendlar mellan två lägen. Vid sorg efter ett dödsfall kan vissa känna skuld över de stunder när livet lunkar på som vanligt, som att de då sörjer för lite eller på fel sätt. Då är det bra att veta att den här pendlingen mellan olika lägen är så som sorg ofta ter sig och inget att skämmas över.

Vanliga reaktioner vid sorg är:

 • att det känns overkligt 

 • att livet känns tomt och meningslöst

 • saknad och längtan

 • nedstämdhet

 • ilska och irritation

 • skuldkänslor

 • oro och ångest

Vid sidan av de känslomässiga reaktionerna är sorgen ofta påtagligt fysisk med starka kroppsliga reaktioner, till exempel:

 • att du känner dig extremt trött 

 • att du har sömnproblem, till exempel svårt att somna eller att du vaknar flera timmar för tidigt

 • att du får ont, till exempel i huvudet eller i magen.

 • att du tappar aptiten och matlusten

 • att du blir mer mottaglig för infektioner

 • att du har svårt att koncentrera dig och minnas saker

Vad kan jag göra själv?

Här är exempel på vad du kan göra själv för att livet ska kännas lättare när du har sorg:

 • Försök att äta på regelbundna tider även om du inte känner dig hungrig. Exempel på mat som ofta går att äta trots dålig aptit är soppa, gröt, smoothie, filmjölk eller en smörgås.

 • Försök att upprätthålla din dygnsrytm, lägg dig och gå upp på de tider du brukar.

 • Skriv av dig tankar och känslor i en dagbok.

 • Ta dig ut i naturen och rör på dig. Promenader och träning gör det lättare att kunna sova och få tillbaka förlorad aptit.

 • Låt processen ha sin gång. En sorgereaktion går med tiden över, även om det inte känns så när det är som värst. Var varsam om dig själv och försök stå ut med de tankar och känslor som kommer.

 • Ta hjälp med praktiska detaljer. Vid sorg i samband med dödsfall är det mycket praktiska saker att hantera. Låt andra hjälpa dig så du inte behöver ordna allt på egen hand.

 • Undvik alkohol och droger. Det är vanligt att döva tunga känslorna med alkohol eller droger. Ta hjälp att hitta andra strategier. Om du lätt blir frestad kan du se till att inte ha något hemma du kan bli frestad av.

 • Stödgrupper. Alla kyrkor och religiösa samfund brukar erbjuda stöd vid sorg. Du behöver inte vara troende för att få stöd inom sjukhuskyrkan eller svenska kyrkan. Sjukhuskyrkor finns på svenska sjukhus och kan vägleda dig om du vill få kontakt med en stödgrupp.

När bör jag söka hjälp?

Sorg är en normal reaktion och de flesta kan hantera tillvaron med stöd av sina närstående. Sorgen är som mest intensiv i början, och med tiden känns det för de flesta lättare att leva med sin sorg. Känslorna växlar inte längre lika snabbt, och vågorna av sorg känns inte lika förlamande. Sorgen gör sig fortfarande påmind då och då, och kan fortsätta göra det hela livet.

I vissa fall kan det vara bra att få hjälp under en kortare eller längre period. Här är exempel på sådana situationer:

 • Om du inte känner någon förbättring inom några veckor, om du till exempel inte kan arbeta, inte kan sova, eller om vardagen inte fungerar.

 • Om du känner att du försämras, får fler eller förvärrade symtom.

 • Om sorgen beror på en traumatisk händelse som du behöver hjälp att bearbeta.

 • Om du har en psykisk diagnos och känner att sorgen gett dig förvärrade symtom.

Sök vård akut om något av följande stämmer in:

 • Om du har tankar om att ta ditt liv.

 • Om du känner att du mår mycket dåligt.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan ge stöd, rådgivning och behandling vid sorg. Doktor.se har även fysiska vårdcentraler på flera orter.

Frågor och svar om sorg

Några frågor och svar kring sorg.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-10-08Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20