Doktor.se

Ont i axeln

Det är vanligt att ha ont i axlar eller skuldror. Axlarna är en komplex del av kroppen där många strukturer möts på en liten yta, och smärta i axlarna kan ha många orsaker. När det gör ont i axlar eller skuldror kan det bero på till exempel en skada, överbelastning, inflammation eller sjukdom.

Vad är axel- och skuldersmärta?

Axelleden omges av en ledkapsel, ledband och ett flertal muskler och senor, som tillsammans ger stöd för leden och gör att den kan fungera normalt och röra sig i alla riktningar. Det finns även slemsäckar, blodkärl, nerver kring axelleden. Slemsäckar gör att senorna kan glida mjukt, blodkärlen försörjer armen och ger handen syre samtidigt som nerverna ger känsel och hjälper till att styra armen och handen. Om du har ont i axeln eller skuldrorna kan det bero på sjukdom eller skada i axelleden, senorna, ledkapseln, slemsäckarna, blodkärl eller nerver.

Orsaker till axel- och skuldersmärta

Vanliga orsaker till att ha ont i axeln är

 • överbelastning av muskler/senor i axelleden

 • tillklämning i axelleden som kan påverka många strukturer, men vanligast är att det blir en inflammation i slemsäckarna.

 • en skada i axelleden, exempelvis att axeln gått ur led

 • sjukdom i axelleden

Axeln kan hoppa ur led om den vrids kraftigt eller om du ramlar och tar emot dig med handen.

Andra mindre vanliga orsaker till smärta i axeln och skuldran är

 • broskskador eller en skada på ledkapseln i axelleden

 • överbelastning i leden mellan skulderbladet och nyckelbenet

 • att en sena gått helt eller halvt av

 • att en nerv kommit i kläm i skuldran

 • reumatiska sjukdomar, såsom reumatoid artrit

 • artros i leden mellan skulderbladet och nyckelbenet (främst hos personer över 65 år).

Broskskador i axelleden kan bero både på förändringar på grund av normalt åldrande, eller på en akut skada. En sena kan ibland gå av på grund av upprepade skador, åldersförändringar eller en olycka. Det är vanligare att en nerv hamnar i kläm om du idrottar, exempelvis om du spelar tennis, volleyboll eller simmar.

Sällsynta orsaker till axelsmärta är

 • en tumör

 • cancer i blodet

 • en infektion

 • diskbråck.

Symtom vid axel- och skuldersmärta

 • Slemsäcksinflammation: Inflammation i slemsäckar kan ge akuta smärtor som gör det svårt att sova och du får normalt ont vid de flesta slags rörelser. Vid kronisk inflammation i en slemsäck sitter besvären i under en längre tid, och vissa rörelser och belastningar kan förstärka smärtan.

 • Överbelastning i muskel/sena: Vid seninflammation får du ont i ont i axeln, och smärtan förvärras när du gör rörelser som belastar senan.

 • Axelskador: Skador vid fall eller idrottande kan göra att senor i axeln går av (helt eller delvis) samt få axeln att gå ur led vilket skadar både ledkapsel och ligament.

 • Nerv i kläm: Om en nerv hamnat i kläm i skuldran får du ont och kan känna dig svag när du gör vissa rörelser.

 • Artros i leden mellan skulderbladet och nyckelbenet: Artros gör att du får ont och blir stel, oftast ökar stelheten med tiden.

 • Broskskador i axelleden: En skada i brosket ger normalt svaga smärtor och det kan uppstå ett klickande ljud från axeln när du rör den.

Vad kan jag göra själv?

Du kan begränsa smärtorna genom att följa nedanstående råd:

 • Undvik ensidigt arbete.

 • Kontrollera din arbetsställning.

 • Ta regelbundna pauser.

 • Gör rörelseövningar och träning som stärker muskler i axlar och skuldror.

 • Utför övningar enligt instruktion från fysioterapeut.

Behandling vid axel- och skuldersmärta

Besvär i axlar och skuldror går oftast över av sig själva, även om det kan ta flera månader eller år. Om du har mycket ont eller långvariga besvär som inte går över kan du behöva fysioterapi och ibland smärtstillande läkemedel. I vissa fall får du träffa en specialistläkare och ibland behövs en operation om du har skador som inte läker.

Om axeln hoppat ur led behöver den sättas tillbaka på sin plats så snart som möjligt så att inte vävnaderna runtomkring hinner skadas. Du får smärtstillande läkemedel och kan behöva ett förband under de första dagarna. Du behöver även fysioterapi för att träna upp styrkan och stabiliteten i axeln igen.

Om en nerv hamnat i kläm är behandlingen avlastning och särskilt anpassade övningar. Hjälper inte det kan du behöva opereras.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du har svåra smärtor, långvariga besvär eller om du får ont efter en skada.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se har erfarna sjuksköterskor och läkare. Vi kan hjälpa dig med rådgivning, bedömning av dina symtom och behandling. Doktor.se har även fysiska vårdcentraler på flera orter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om att ha ont i axeln

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-03-11Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20