Doktor.se

Coronavaccin – vaccin mot covid-19

Medicinskt granskad

Covid-19 anses inte längre vara en pandemi, men smittan kommer att fortsätta finnas i samhället. De flesta i befolkningen har nu ett bra skydd mot covid-19, och därför har rekommendationerna uppdaterats. Riskgrupper rekommenderas att fortsätta ta påfyllnadsdoser av vaccin, men de flesta som är under 65 år kan hoppa över vaccinationen det kommande året.

Doktor.se erbjuder kostnadsfri vaccinering mot covid-19 på våra vårdcentraler. Vaccineringen sker enligt nationella rekommendationer och är kostnadsfri.

Vilka rekommenderas att fortsätta ta vaccin mot covid-19?

Personer som har ökad risk för att bli allvarligt sjuka bör fortsätta ta covid-19-vaccin. De senaste rekommendationerna gäller från mars 2023 och som längst fram till och med sista februari 2024. Där rekommenderas dessa grupper att ta vaccin:

 • Personer i åldern 80 + samt personer som bor på SÄBO (särskilt boende för äldre).
  Rekommenderas att ta två doser från mars och ett år framåt, med minst 6 månaders mellanrum.

 • Personer i åldern 65-79 år, samt personer över 18 år som tillhör riskgrupp
  Rekommenderas att ta en dos från mars och ett år framåt (helst under hösten), oavsett tidigare antal doser, och med minst 6 månaders mellanrum från dosen innan.

 • Personer i åldern 50-64
  Rekommenderas att ta en dos från mars och ett år framåt, oavsett tidigare antal doser. I första hand bör dosen tas inför höst-vintersäsongen när luftvägsinfektioner är vanligast, och med minst 9 månader från senast tagna dos.

För personer som är under 50 år och inte tillhör riskgrupp finns ingen allmän rekommendation, men vaccin finns tillgängligt kostnadsfritt för dem som själva bedömer att de vill ha ett säkert skydd. Det kan till exempel vara personer som lever i nära relation med en person i riskgrupp. Vaccinet bör då tas med minst 9 månader från senast tagna dos.

Hur går vaccinationen till?

Vaccinet ges i form av en spruta i överarmen. Efter att du fått sprutan kommer du få stanna kvar i 15 minuter för att se att du mår bra.

Här är några saker du kan tänka på inför din vaccination:

 • Ha med dig legitimation.

 • Ha gärna kläder som gör det lätt att komma åt överarmen.

Hur fungerar kroppens försvar mot virus?

En patogen är något som kan framkalla sjukdom, till exempel bakterier och virus. Kroppens första försvar mot smitta är våra fysiska barriärer i form av hud och slemhinnor. Om ett virus eller en annan smitta tar sig förbi första försvaret in i kroppen kommer vårt immunförsvar att triggas, attackera och oskadliggöra smittämnet. I ett nästa steg kan kroppen bilda antikroppar som ett långsiktigt skydd mot att bli sjuk av samma sak igen. I vissa fall, till exempel mot barnsjukdomar som vattkoppor, blir skyddet livslångt. I andra fall är vi skyddade under en kortare tid.

Varje patogen består av flera delar, som ofta är unika för just denna smitta. Den del av smittämnet som kroppen bildar antikroppar mot kallas för antigen. Att bilda antikroppar är en viktig del av vårt immunförsvar. Antikropparna kan liknas vid en specialstyrka tränad i att känna igen specifika fiender vi tidigare mött, för att omedelbart kunna försvara oss och undvika sjukdom.

När kroppen stöter på en ny smitta finns inga specifika antikroppar, vilket gör att viruset hinner föröka sig i kroppen och orsaka sjukdom.

Hur fungerar vaccin?

Vaccin är ett sätt att framkalla skydd mot en sjukdom utan att behöva genomleva den. Det är ett mycket effektivt sätt att skapa bättre hälsa i en befolkning. Ett vaccin består av en försvagad (attenuerad) eller inaktiv del av ett smittämne, och innehåller tillräckligt av den del (antigen) som behövs för att producera antikroppar. Det gör att smittämnet kan visas upp utan att skapa sjukdom, men ändå trigga immunförsvaret att bilda specifika antikroppar.

Nyare former av vaccin består av utvalda delar av virusets genetiska material, så kallade DNA-vaccin eller RNA-vaccin. Det är som att ge kroppen ett recept på att själv tillverka ett utvalt antigen, för att sedan kunna producera antikroppar mot detta antigen.

Vissa vaccin kräver flera doser för att ge tillräckligt skydd, med veckor eller månader mellan doserna. Efter vaccinationen finns ett skydd som gör det mindre sannolikt att få sjukdomen.

Hur fungerar vaccin mot covid-19?

Vaccin mot covid-19 är till största delen inriktad på att skapa en reaktion i immunförsvaret mot hela eller delar av ett protein känt som spike (S) som finns på ytan på SARS-CoV-2. Det gör att kroppen kommer att producera antikroppar och ett T-cellsförsvar som ger skydd mot covid-19.

De vaccin mot covid-19 som är godkända och används i Sverige fungerar på detta sätt, genom att skapa en reaktion mot Sars-CoV-2 spike-proteinet.

Vaccin mot covid-19, vilka biverkningar har rapporterats?

Efter vaccinationen kan det komma rodnad, klåda och ömhet på injektionsstället. En del kan även bli trötta, få kortvarig feber, huvudvärk eller muskelvärk. Symtomen är i regel milda och går över inom några dagar. Den här typen av reaktion är vanligt förekommande även vid andra vaccinationer, till exempel mot årlig influensa eller TBE. De är förväntade och ofarliga. I studier har det förekommit ett litet antal fall av överkänslighetsreaktioner.

Vaccinera dig på en av våra vårdcentraler

Doktor.se har vårdcentraler från Malmö i söder till Gällivare i norr. Våra vårdcentraler erbjuder bland annat vaccin mot Covid-19.

9 December, 202020 September, 2023