Doktor.se

Meningokockvaccin

Medicinskt granskad

Vaccination mot meningokocker

Meningokocker är en grupp bakterier som kan orsaka akut febersjukdom och hjärnhinneinflammation. I sin svåraste form kan infektionen leda till sepsis, med bland annat hudblödningar och sjunkande blodtryck. Då krävs omedelbar vård på sjukhus. Det finns vaccin som skyddar mot meningokocker. Det rekommenderas inför resor till vissa områden, och för personer som har ökad risk att bli allvarligt sjuka.

Vad är meningokocker?

Meningokocker är en grupp av bakterier som kan förekomma normalt i svalget och de övre luftvägarna. Många som bär på bakterien är friska. De kan orsaka en allvarlig febersjukdom som kan ha mycket snabbt förlopp och dödlig utgång. Det finns flera olika typer av meningokocker.

En sjukdom orsakad av meningokocker kommer snabbt och brukar ge hjärhinneinflammation, med symtom som svår huvudvärk, kräkningar och styvhet i nacken. Det kan även ge förvirring och i svåra fall kan personen bli medvetslös. Den allvarligaste formen av meningokocksjukdom ger även sepsis (blodförgiftning), med bland annat blödningar i huden och sjunkande blodtryck. Det kräver omedelbar vård på sjukhus. Infektionen kan ge hjärnskador och utan behandling dör ungefär hälften av de drabbade.

Det finns många mikroorganismer som kan ge hjärnhinneinflammation (meningit). Meningit orsakad av meningokocker kräver särskild uppmärksamhet, eftersom en del av dessa kan orsaka stora epidemier. Det finns ett område i Afrika söder om Sahara som kallas meningit-bältet, från Senegal i väst till Etiopien i öst. Under den torra perioden mellan december och juni sker ofta stora utbrott av meningokocksjukdom där, utbrott som särskilt drabbar barn och unga.

Vem ska vaccinera sig mot meningokocker?

Vaccination mot meningokocker rekommenderas till personer som har ökad risk att bli svårt sjuka av en meningokockinfektion. Det kan till exempel vara personer som av någon anledning har nedsatt immunförsvar.

Vaccination kan också rekommenderas inför resor till områden där det finns en smittspridning. Det krävs till exempel vaccination inför Hajj eller Umra, pilgrimsfärder till Mecka i Saudiarabien.

Det finns olika vaccin mot olika sorters grupper av meningokocker. De vanligaste är A, B, C, Y och W. Det finns specifika vaccin mot de olika grupperna. Vaccin mot en grupp ger inte skydd mot infektioner med meningokocker från en annan grupp.

Hur går vaccinationen mot meningokocker till?

Vaccin mot meningokocker ges som en injektion i muskeln i övre delen av överarmen.

Hur kommer jag må efter vaccinationen?

Ungefär hälften får milda reaktioner på injektionsstället som går över inom en till två dagar. Det är till exempel svullnad och ömhet, eller hudrodnad.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-04-23Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20