Doktor.se

Pneumokockvaccin

Medicinskt granskad

Vaccination mot pneumokocker  

Pneumokocker är bakterier som kan orsaka många olika infektioner, bland annat lunginflammation. Bakterierna kan även leda till allvarliga infektioner som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis). Vaccination mot pneumokocker erbjuds till alla barn. Tidigare insjuknade ett hundratal små barn i allvarlig pneumokockinfektion varje år, och några dog. Allmänna vaccinationer har lett till att dessa allvarliga infektioner kraftigt minskat. 

Vad är pneumokocker?

Pneumokocker är en slags bakterier som finns i luftvägarna, främst i näsan och i svalget. Det finns över 90 olika varianter, som tillsammans är den vanligaste orsaken till sjukdomar såsom öroninflammation, bihåleinflammation, lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Många barn i skolåldern och ännu fler i förskoleåldern bär på pneumokocker utan att själva bli sjuka.  Främst är det barn under två och personer över 65 år som drabbas av pneumokockinfektioner. Den som blir sjuk kan behandlas med antibiotika.

Vem ska vaccinera sig mot pneumokocker?

Vaccin mot pneumokocker ingår numer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och rekommenderas också för alla som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka av en infektion. Rekommendationen skiljer mellan dem som har mycket hög risk respektive ökad risk att få allvarlig pneumokocksjukdom. 

I många fall behöver en läkare göra en individuell bedömning om vaccin behövs, eftersom risken att bli allvarligt sjuk av en infektion beror på flera faktorer. 

Du ingår i gruppen som har mycket hög risk för allvarlig pneumokockinfektion och bör vaccinera dig om: 

 • du har kraftigt nedsatt immunförsvar

 • du saknar eller har en icke-fungerande mjälte

 • du har cystisk fibros

 • du har genomgått organtransplantation

 • du på grund av operation eller trauma har fått läckage av hjärn- eller ryggmärgsvätska

 • du har ett cochleaimplantat (för hörseln).

Du ingår i gruppen som har ökad risk att få allvarlig pneumokockinfektion om något av nedanstående stämmer. Rådgör med läkare om ditt behov av vaccin.

 • Du är äldre än 65 år.

 • Du har en kronisk hjärt- lung- eller leversjukdom.

 • Du har nedsatt lungfunktion eller svårt att hosta, till exempel på grund av en kronisk neurologisk lungsjukdom eller extrem fetma. 

 • Du har kronisk njursvikt. 

 • Du har diabetes.

 • Du röker eller missbrukar alkohol eller droger.

 • Du arbetar som svetsare och har utsatts för giftig rök.  

När ska jag vaccinera mig?

Vaccin mot pneumokocker erbjuds sedan 2009 till barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet och ges i tre doser vid tre, fem och tolv månaders ålder. Om du inte vaccinerats som barn och tillhör en riskgrupp som rekommenderas vaccination, ta kontakt med din vårdcentral för att boka tid. 

Du ska inte vaccinera dig om du har feber eller en pågående infektion. Rådgör med en läkare innan du vaccinerar dig mot pneumokocker, om: 

 • du är gravid eller ammar 

 • du tidigare fått en allergisk reaktion mot ett vaccin

Hur går vaccination mot pneumokocker till?

Pneumokockvaccin får du genom en spruta i överarmens muskel. Det finns två sorters pneumokockvaccin som ger skydd mot olika sorters pneumokocker. Din ålder och eventuella sjukdomar avgör vilken av de två typerna av pneumokockvaccin du får. Om du har extra stor risk för att bli allvarligt sjuk kan du behöva båda vaccinerna. 

Du som rekommenderas att vaccinera dig mot pneumokocker bör även vaccinera dig mot influensa varje år. Läs mer om influensavaccin här.

Hur kommer jag må efter vaccinationen?

Precis som efter andra vaccin som ges med spruta, kan du efter en pneumokockvaccination känna dig öm på injektionsstället och bli lite röd och svullen. Vissa som får så kallat konjugerat vaccin kan känna sig trötta och få dålig aptit. Det kan också ge huvudvärk, kräkningar, diarré och hudutslag. Dessa biverkningar minskar med stigande ålder. Det är mycket ovanligt med allvarliga biverkningar efter en pneumokockvaccination.

Frågor och svar om pneumokocker

Några frågor och svar kring pneumokocker.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-05-05Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20