Doktor.se

Poliovaccin

Medicinskt granskad

Vaccination mot polio

Vaccination mot polio rekommenderas för alla, och ges kostnadsfritt till alla barn. För hundra år sedan var polio en mycket vanlig sjukdom i Sverige, men tack vare allmänna vaccinationer kunde smittspridningen stoppas.

Vad är polio?

Polio kallades förr barnförlamning och var under början av 1900-talet en mycket vanlig sjukdom i Sverige. Sjukdomen orsakas av poliovirus, och det finns tre typer av viruset (typ 1, 2 och 3) som ger likartade symtom. Polio sprids via avföring och förorenat vatten. Hos många märks sjukdomen inte, men ungefär en tiondel får symtom som

  • feber

  • huvudvärk

  • illamående 

  • kräkningar

En liten andel av de som får symtom blir efter några dygn förlamande i armar och ben, ibland även i andningsmuskulaturen vilket kan bli livshotande. För merparten är förlamningen övergående, men för en del blir förlamningen bestående.

I och med införandet av allmänna vaccinationer stoppades smittspridningen i Sverige. Världshälsoorganisationen WHO har lett flera insatser för att utrota sjukdomen i världen. Två av virustyperna har utrotats, men typ 1 finns kvar och arbetet med att utrota sjukdomen fortsätter med målet att polio ska vara utrotat år 2023. Då skulle vi inte längre behöva vaccinera mot sjukdomen. 

Vem ska vaccinera sig mot polio?

Vaccination mot polio rekommenderas för alla och ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Personer under 60 år som följt vaccinationsprogrammet i Sverige har fått minst fyra doser och har därmed ett bra skydd mot sjukdomen. 

WHO rekommenderar en femte påfyllnadsdos om du ska resa till länder där det finns risk att smittas. Om du fått vaccin i ett annat land än Sverige kan du också behöva påfyllnadsdos för att vara säker på att du har ett bra skydd. Du kan vända dig till en vaccinationsmottagning för rådgivning om vad som rekommenderas i ditt fall.

Hur går vaccination mot polio till?

Poliovaccin erbjuds i Sverige till alla barn via BVC och elevhälsan på skolan. Vuxna som vill vaccinera sig kan kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning.

Vuxna får vaccinet som en spruta på utsidan av överarmen. Barn under ett år får oftast sprutan på framsidan av låret.

Poliovaccin finns som separat vaccin, eller som kombinerat vaccin, till exempel en injektion som ger skydd mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

Hur kommer jag må efter vaccinationen?

Det är vanligt att känna ömhet och lite svullnad på injektionsstället i några dygn. Hudrodnad är också vanligt, men kan vara svårare att se på mörk hud. Du kan få lätt feber. I sällsynta fall förekommer hög feber över 39 grader och nässelutslag, då bör du kontakta vården för hjälp med en bedömning.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-04-20Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20