Doktor.se

Rabiesvaccin

Medicinskt granskad

Vaccination mot rabies

Rabies är en dödlig virussjukdom som överförs via bett från smittade djur. Rabies är en ovanlig sjukdom i Sverige, men finns i Afrika, Mellanöstern, Nord- Central- och Sydamerika och i stora delar av Asien. Personer som har ökad risk att komma i kontakt med rabiessmittade djur rekommenderas att vaccinera sig.

Vad är rabies?

Rabies är en allvarlig virusinfektion som finns i stora delar av världen. Sjukdomen drabbar däggdjur, och sprids till människa via djurens saliv. Bett från hundar är den vanligaste orsaken till att människor smittas.

Rabies orsakas av en sorts lyssavirus som drabbar centrala nervsystemet och ger upphov till hjärninflammation. Sjukdomen har en relativt lång inkubationstid på 3–6 veckor, det vill säga tiden från smitta till dess att symtom visar sig. Inkubationstiden varierar mycket och kan vara så kort som fem dagar och så lång som ett år. Under inkubationstiden kan det gå att hinna vaccinera och bekämpa smittan innan den hunnit få fäste. När symtom väl börjat visa sig är sjukdomen hundra procent dödlig, även med tillgång till intensivvård.

Symtom på rabies hos djur

Alla varmblodiga djur kan drabbas av rabies och föra smittan vidare. Smittan kan överföras i upp till två veckor innan djuret har några sjukdomssymtom.

Typiska symtom på rabies hos djur är:

 • karaktärsförändringar, till exempel att vilda djur förlorar sin skygghet för människor

 • aggressivitet, rastlöshet och att oprovocerat bita på andra djur och föremål

 • förlamning

 • kraftigt dreglande

Rabies förekommer inte hos djur i Sverige, men kan föras in med smittade djur från andra länder. Därför är det viktigt att vaccinera husdjur som följer med på resor utomlands, och att följa alla de regler som gäller vid införsel av djur. Likaså är det viktigt att förebygga rabiessmitta genom att inte klappa okända djur under utlandsresor.

Symtom på rabies hos människa

De första symtomen på rabies kan likna en förkylning eller influensa, och varar några dagar.

Därefter kommer fler symtom som:

 • feber

 • huvudvärk

 • illamående och kräkning

 • ångest och oro

 • förvirring

 • hyperaktivitet

 • svårigheter att svälja

 • ökad salivproduktion

 • svårigheter att svälja på grund av kramper

 • hallucinationer

 • förlamning

Rabies – vaccin och behandling

Det finns vaccin mot rabies som ger bra skydd mot sjukdomen. 

Efter ett misstänkt smittillfälle kan det gå att förhindra sjukdom genom att snabbt vaccinera och ge specifikt immunglobulin. Även de som är vaccinerade behöver få påfyllnad av vaccin efter misstänkt smitta. En annan åtgärd är att snabbt och grundligt tvätta såret där du blivit biten med tvål och vatten under 15 minuter, samt skölja med desinfektionsmedel.

Vem ska vaccinera sig mot rabies?

Vaccination mot rabies rekommenderas för personer som riskerar att komma i kontakt med smitta, till exempel via jobbet. Det kan till exempel vara veterinärer eller personer som jobbar med viltvård eller karantänverksamhet. 

Vaccination kan också vara aktuellt för personer som ska vistas i områden där rabies är vanligt, och där det kan vara svårt att få behandling med vaccin. Små barn som gärna klappar djur är särskilt utsatta. Kontakta en vaccinationsmottagning i god tid innan din resa för att få individuell rådgivning.

Hur går vaccination mot rabies till?

Vaccin mot rabies ges som en injektion på utsidan av överarmen. Små barn kan få sprutan på framsidan av låret. Grundvaccinationen består av två doser som ges med en veckas mellanrum. Vid misstänkt smitta ska ytterligare vaccination ges.

Hur kommer jag må efter vaccinationen?

Du kan känna dig lite öm och svullen på stället där du fick injektionen. Det brukar gå över på några dagar.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

28 April, 202120 September, 2023