Doktor.se

Tuberkulosvaccin

Vaccination mot tuberkulos 

Tuberkulos är en infektionssjukdom som är ovanlig i Sverige men mycket spridd i världen. Ungefär en tredjedel av jordens befolkning bär på tuberkulosbakterien. Varje år dör ungefär två miljoner människor av tuberkulos, de flesta i Afrika, Asien och Latinamerika. Fram till 1975 fick alla barn i Sverige vaccination mot tuberkulos, men numera rekommenderas vaccinet bara till barn i vissa riskgrupper.

Vad är tuberkulos?

Tuberkulos är en infektion som orsakas av tuberkelbakterien. Sjukdomen kallas förkortat för tbc eller TB. Om bakterien kommer ner i lungorna kan den växa i lymfkörtlar, bröstkorg och i lungvävnaden. Det ger först lätta symtom ungefär som en förkylning, eller passerar helt obemärkt. Därefter kan bakterien kapslas in och ligga vilande i kroppen i många år. Det kallas för latent, vilande, tuberkulos och är inte smittsamt. Sjukdomen kan sedan väckas till liv och orsaka sjukdom. Läs mer om sjukdomen samt symtom och behandling här.

Vem ska vaccinera sig mot tuberkulos?

Fram till 1975 gavs vaccin mot tuberkulos, så kallat BCG-vaccin, till alla nyfödda inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet. Vaccinet togs bort från programmet eftersom tuberkulos blivit så ovanligt i Sverige. 

Numera erbjuds vaccinet till barn som har högre risk att bli smittade. Vaccinet skyddar bäst mot allvarlig infektion som kan bestå av hjärnhinneinflammation och spridd tuberkulos i många organ. Genom vaccination kan små barn skyddas mot allvarlig sjukdom. Det gäller till exempel:

  • barn upp till sex år som bor med familjemedlemmar som kommer från ett land med ökad eller hög förekomst av tuberkulos

  • barn upp till 18 år som bor med någon som har aktiv infektion

  • barn upp till 18 år som ska resa en längre tid till ett land med hög förekomst av tuberkulos

Vaccinet rekommenderas inte till vuxna eftersom det har sämre effekt hos vuxna. Av samma anledning rekommenderas heller inte en påfyllnadsdos av vaccin.

Hur går vaccination mot tuberkulos till?

Barn i riskgrupp erbjuds vaccin när de är sex veckor gamla. Vaccinet ges som en injektion högt upp på utsidan av överarmen.

Hur kommer barnet att må efter vaccinationen?

Barnet kan få lätt feber och huvudvärk efter vaccinationen. Det är också vanligt att vaccinet orsakar en liten hudinfektion, och några veckor efter vaccinationen bildas en liten förhårdnad på injektionsstället. Den växer och på ljus hud kan det synas en röd fläck. Sedan bildas hos de flesta ett sår som det kan komma var från. Såret läker normalt av sig självt inom några månader. Det är inte alla som utvecklar ett sår, utan hos vissa bildas bara förhårdnaden som försvinner inom några månader. Om det bildas ett sår som tar lång tid att läka bör du söka vård för att få hjälp att undersöka såret.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se erbjuder vaccin som ger skydd mot tuberkulos på följande mottagningar:

Adina hälsan, Nol

Geria vårdcentral, Söderköping

Njurunda vårdcentral, Kvisselby

Sävedalens vårdcentral & BVC, Sävedalen

Vingåkers vårdcentral, Vingåker

Örestadskliniken, Malmö

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-04-23Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20