Doktor.se

Tyfoidfebervaccin

Medicinskt granskad

Vaccination mot tyfoidfeber

Tyfoidfeber är en svår bakteriesjukdom som orsakar blodförgiftning, sepsis. Sjukdomen är vanligast i fattiga länder med dålig tillgång till rent vatten. Utan behandling kan tillståndet vara livshotande. Det finns två former av vaccin som ger skydd mot tyfoidfeber. Vaccination rekommenderas inför vissa resor och längre utlandsvistelser i länder där smitta förekommer.

Vad är tyfoidfeber?

Tyfoidfeber är en sjukdom som orsakas av bakterien Salmonella typhi. Sjukdomen sprids främst genom mat som inte är tillräckligt tillagad och via förorenat vatten. Det räcker att utsättas för en mycket liten mängd bakterier för att bli sjuk, och därför kan Tyfoidfeber även smitta från person till person. Tyfoidfeber förekommer i Afrika, Sydostasien och Sydamerika och framför allt i områden med sämre hygieniska förhållanden och dålig tillgång till rent vatten.

Drabbade personer är vanligen smittsamma i fem till sex veckor, men vissa kan bära på smittan under mycket lång tid. Kroniska bärare kan vara smittsamma upp till 20 år eller längre. Inkubationstiden, tiden från smittotillfället till dess att symtom uppkommer, är vanligen 10–14 dygn men kan ibland vara flera veckor eller ännu längre.

Symtom på tyfoidfeber

De flesta som insjuknar känner sig rejält medtagna.

Vanliga symtom vid tyfoidfeber är:

  • långvarig hög feber som stiger gradvis under första veckan till 40 grader eller mer

  • huvudvärk och muskelvärk

  • hosta och ont i halsen

  • röda utslag på bålen kan förekomma

  • magsmärtor och utspänd mage

  • förstoppning första veckan följt av diarré andra sjukdomsveckan

  • blodig avföring

Utan behandling kan personen i nästa steg få livshotande komplikationer, till exempel tarmblödning eller att det går hål på tarmen med efterföljande bukhinneinflammation.

Tyfoidfeber – vaccin och behandling

Tyfoidfeber behandlas med antibiotika. Behandlingen omfattar både de med symtomgivande sjukdom och smittbärare. Utan tillgång till behandling har tyfoidfeber hög dödlighet. 

Sjukdomen kan förebyggas med god hygien, strikta rutiner för hygien vid matlagning och tillgång till rent vatten. 

Det finns även vaccin som skyddar mot tyfoidfeber. Vaccinets har en skyddseffekt på cirka 50–80 procent. Därför är det viktigt att vara noggrann med god hygien och försiktighet kring mat och vatten även efter vaccination.

Hur fungerar vaccin mot tyfoidfeber?

Vaccin utövar effekt genom att visa upp en försvagad eller inaktiv del av ett smittämne för immunförsvaret så att det kan reagera och skapa ett skydd mot sjukdomen. 

Det finns två typer av tyfoidvaccin. Det ena innehåller polysackarider, en slags sockerarter, från bakteriens kapsel. Detta vaccin ges som en injektion. Det andra vaccinet är en levande bakteriestam som saknar bakteriekapsel och därför inte kan ge upphov till sjukdom. Det levande vaccinet tas som tabletter.

Vem ska vaccinera sig mot tyfoidfeber?

Vaccin rekommenderas generellt sett inte vid kortare turistresor. Kontakta en vaccinationsmottagning om du planerar en längre vistelse, eller kommer att leva under enklare förhållanden i länder där tyfoidfeber förekommer. Du kan då få individuell rådgivning om vad som rekommenderas i ditt fall, och vilken sorts vaccin som rekommenderas.

När ska jag vaccinera mig?

Du bör få din vaccination senast två till tre veckor före avresan för att hinna få ett bra skydd. Tiden varierar något beroende på vilket vaccin du får.

Hur går vaccination mot tyfoidfeber till?

Vaccination med injektion ges vid ett tillfälle senast två veckor före avresan. Du kan ta sprutan närmare inpå avresan, men kommer då ha sämre skydd de första dagarna på resmålet. Det är ändå bättre än att avstå från vaccinet.

Vaccination med tabletter tas vid tre tillfällen, det första 2–3 veckor innan avresan och de två följande doserna med några dagars mellanrum enligt instruktion från vaccinationsmottagningen.

Båda vaccinerna ger skydd i ungefär tre år. Därefter kan du ta en påfyllnadsdos av sprutan alternativt en ny tablettkur om du behöver fortsatt skydd mot tyfoidfeber.

Hur kommer jag må efter vaccinationen?

Om du fått vaccin som en spruta kan du känna lite ömhet och svullnad på injektionsstället. Lätt feber förekommer också, men andra biverkningar är ovanliga. 

Efter vaccin i tablettform kan ungefär en av hundra känna av feber, huvudvärk eller magsymtom. Besvären går över inom några dagar. Andra biverkningar är mycket sällsynta.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Frågor och svar om vaccin mot tyfoidfeber

Några frågor och svar kring vaccin mot tyfoidfeber.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-05-05Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20