Doktor.se

Doktor.se anställer Thomas af Bjur som Head of External Affairs

19 April, 2021 ・ Pressmeddelande

Under 2020 nådde digitala vårdbesök i Sverige nya rekordnivåer. Vården utvecklas genom att de aktörer som är verksamma inom området är samspelta och för en öppen dialog om utformningen av framtidens vård.

Doktor.se anställer Thomas af Bjur i rollen som Head of External Affairs, i syfte att främja samarbeten med hälso- och sjukvård, politiska aktörer och andra besluts- och opinionsbildare. Thomas är idag förbundsdirektör på Svenska Vård, en branschorganisation för privata verksamheter inom vård och omsorg. Han har även arbetat inom TCO, Tjänstemännens Centralorganisation och var tidigare verksam som hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Sörmland. Han tillträder i rollen efter sommaren.

”En tillgänglig digifysisk vård med hög kvalitet, patientsäkerhet och patientnöjdhet kännetecknar Doktor.se”, säger Thomas af Bjur. ”Det ska bli inspirerande att hos Doktor.se få möjlighet att bidra till hälso- och sjukvårdens fortsatta utveckling genom innovativa digitala lösningar och fördjupad samverkan med andra aktörer i branschen.”

 “Vi leder utvecklingen av digifysisk vård och är i en expansiv expansiv fas, därför stärker vi upporganisationen ytterliggare,” säger Martin Lindman, VD och grundare av Doktor.se. “Thomas har en gedigen erfarenhet både från regionnivå och i att skapa samverkan inom branschen, vilket kommer bli en viktig del i den fortsatta utvecklingen av Doktor.se.” 

 Om Doktor.se

Doktor.se är idag en ledande digifysik vårdgivare i Sverige med över 1 miljon fysiska och digitala vårdbesök under 2020. Bolaget har vårdcentraler över hela landet och erbjuder även digital genom sin app.

Kontaktinformation

press@doktor.se