Doktor.se

Doktor.se i samverkan med Region Stockholm för att forma framtidens personcentrerade vård

20 Oktober, 2021 ・ Pressmeddelande

Doktor.se har tilldelats ekonomiska medel för att, tillsammans med Region Stockholm, bidra i arbetet med att utveckla personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Utgångspunkten är att stärka kvaliteten, jämlikheten och effektiviteten utan att det medför ökad administrativ börda för medarbetare i vården.

För Doktor.se är det uppenbart att primärvården ska utgöra navet i svensk sjukvård. En personcentrerad och tillgänglig vård av hög kvalitet där patienten sätts i centrum. Oavsett om vården sker fysiskt på någon av våra vårdcentraler runt om i landet eller digitalt via vår app.  

Doktor.se är stolta över att vi som vårdgivare fått förtroendet att bidra i arbetet med att forma framtidens personcentrerade vård, säger  Eric Teder, Sverigechef på Doktor.se

De medel som Doktor.se tilldelats härrör från en överenskommelse mellan Regeringskansliet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Syftet är att främja arbetet med en sammanhållen, jämlik och säker vård. Fokus kommer bland annat vara stöd för digitalt tillgängliggörande av beslutade vårdförlopp, stöd för digitalt tillgängliggörande av kvalitets- och processmått och stöd för vårdgivarnas arbete med utveckling av vårdprocesser inklusive kunskapsstöd för att förbättra patientens omhändertagande i vården.  

Doktor.se är övertygade om att vi, tillsammans med Region Stockholm, kan utveckla arbetssätt där innovativa digitala verktyg stödjer personcentrerade och sammanhållna vårdprocesser, säger Eric Teder, Sverigechef på Doktor.se

Om Doktor.se
Doktor.se är Sveriges näst största aktör inom digifysisk vård med över 1 miljon fysiska och digitala vårdbesök årligen. Doktor.se äger även 10 fysiska vårdcentraler runt om i landet och har över 1 000 medarbetare. 

 

Kontaktinformation 

press@doktor.se