Doktor.se

Positivt med harmonisering av patientavgifter

24 Mars, 2021 ・ Pressmeddelande

24 Mars 2021 meddelade Region Sörmland att en patientavgift på 100 kronor nu ska gälla för alla digitala patientkontakter, från att tidigare bara gällt för videobesök. Doktor.se har haft en löpande dialog med region Sörmland gällande patientavgifter och välkomnar beslutet.

– Vi har haft en konstruktiv dialog med Region Sörmland och välkomnar beslutet. Dialogen har varit föredömligt inkluderande av oss som vårdgivare. Nu kommer alla aktörer verka på samma villkor, vilket gör att den digitala vårdens spelregler blir tydligare för både patienter och de regioner som påverkas, säger Martin Lindman, VD och grundare på Doktor.se

Doktor.se erbjuder digital vård i hela Sverige, vården sker på uppdrag av Region Stockholm, Region Skåne samt Region Sörmland. Förändringen i Sörmland innebär att det kommer vara patientavgift på alla digitala besök för vuxna. Barn och personer äldre än 84 år har fortsatt 0 kronor i patientavgift. Högkostnadsskydd gäller också vilket innebär att för en patient med frikort är patientavgiften fortsatt 0 kronor. Beslutet gäller från och med 1 juli 2021.

Om Doktor.se 

Doktor.se grundades 2016 och har 700 medarbetare. Bolaget är en av Sveriges största aktörer inom digital vård – och äger även 10 fysiska vårdcentraler.

Doktor.se har som ambition att effektivisera och skapa bättre tillgänglighet till svensk sjukvård. Genom att låta den första vårdkontakten bli digital, sparas både utrymme och resurser åt både individ och samhälle i stort. Fler patienter får vård snabbare, samtidigt som den traditionella vården avlastas, vilket frigör resurser åt patienter som verkligen behöver fysiska läkarbesök. På våra digitala och fysiska vårdcentraler arbetar dedikerade sjuksköterskor, specialistsköterskor, allmänläkare, specialistläkare, psykologer, kuratorer och sjukgymnaster.

Läs mer beslutet på Region Sörmlands hemsida här.

Kontaktinformation

Vid pressfrågor, kontakta Martin Lindman, VD på Doktor.se, 0766324648

press@doktor.se