Doktor.se

Alla hållplatser i Sala kommun

Priser

Vuxen TBE:

465

Barn TBE (0-16 år):

420

Grundskydd:

510 kr

Bältros:

2550

Sala - ICA Kvantum Sala

Nästa gång vi är här: 31 Maj kl. 15:00