Doktor.se

Barnavårdcentral (BVC)

Att bli förälder är en stor omställning i livet. På våra barnavårdscentraler (BVC) följer vi barnen från födseln till skolstarten. Vi finns med hela vägen för att stötta dig som förälder, och främja ditt barns hälsa, trygghet och utveckling. Alla besök på BVC är avgiftsfria.

Hitta en BVC när dig!

Vanliga frågor om BVC