Till startsidan
Doktor.se

Visselblåsning vid Doktor.se

Vårt företag strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas. 

Vår visselblåsartjänst 

Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara patienters, kunders och allmänhetens förtroende för oss. Vår visselblåsningstjänst är inte bara till för våra anställda. Den inkluderar alla som kommer i kontakt med Doktor.se: rekryteringskandidater, externa konsulter, underleverantörer, inhyrd personal och även volontärer. Kort sagt, om du är en del av vår gemenskap, är du skyddad. 

När kan jag använda visselblåsartjänsten? 

Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro. 

Anonymitet och personlig integritet 

Hos oss får du välja hur anonym du vill vara när du rapporterar. Du kan välja att lämna rapporten helt anonymt eller, om du föredrar, lämna dina kontaktuppgifter för en mer personlig uppföljning. 

Anmälan 

Följ länken nedan för att göra en anmälan.