Doktor.se

Antikroppar mot covid-19 – så länge varar de

23 Februari, 2021 ・ 3 min
Medicinskt granskad

Nu finns flera studier som undersökt hur länge antikroppar mot corona (SARS-CoV-2) ger skydd efter att du haft en infektion. Skyddet tycks vara kvar längre än vad forskarna tidigare trodde.

Under året som gått har många forskare över världen försökt få klarhet i hur länge antikroppar kan skydda mot covid-19 efter att du haft infektionen. Baserat på kunskapen från de tidigare coronainfektionerna SARS och MERS fanns en förhoppning om att antikroppar kunde ge skydd i ett eller kanske flera år.

Sedan publicerades en kinesisk studie i juni 2020 som visade nedslående resultat. I den studien började nivåerna av antikroppar dala redan efter två till tre månader, även hos personer som haft höga nivåer av antikroppar. Det har också rapporterats fall av återinfektion redan under hösten. Men nu finns flera publicerade studier som tyder på att skyddet ändå tycks vara längre än forskarna först befarade.

Immunitet mot covid-19 i minst nio månader

Nyligen kom resultat från COMMUNITY-studien där svenska forskare samlat in prover från 2149 medarbetare på Danderyds sjukhus. Av dessa hade 19 procent antikroppar mot SARS-CoV-2 när studien började. Vid den senaste uppföljningen, nio månader senare, hade 96 procent kvar antikropparna. Forskarna har analyserat flera komponenter av immunförsvaret, och drar slutsatsen att det finns ett brett skydd efter genomgången infektion, och att skyddet finns kvar hos nästan alla. Nästa mätning kommer ske i maj.

B-celler minns smittan

En studie publicerad i vetenskapstidskriften Science Immunology i oktober 2020 följde patienter i Australien från fyra dagar efter att de insjuknat i covid-19 och sedan ytterligare åtta månader. Samtliga i studien hade B-celler i immunförsvaret som ”kom ihåg” smittan och därmed snabbt kan trigga en produktion av antikroppar vid kontakt med viruset. Detta B-cellsskydd varade under de åtta månader studien pågick.

Värt att notera är att det här sättet att mäta skiljer sig från att mäta antikroppar i blodet. Det kan enligt forskarna möjligen vara ett bättre sätt att bedöma skydd mot covid-19 över längre tid. Liknande resultat har setts i en amerikansk studie som publicerades i början av februari.

Olika resultat kan bero på olika tester

Under hösten kom också en koreansk studie som mätt SARS-CoV-2-specifika antikroppar med fyra olika tester. De såg att halterna av antikroppar skilde sig åt beroende på vilken mätmetod som använts, vilket skulle kunna förklara de nedslående resultaten i den kinesiska studien från juni. I den koreanska studien sågs antikroppar hos majoriteten av patienterna åtta månader efter infektionen.

Minst ett halvår enligt myndigheten

Folkhälsomyndigheten bedömer, utifrån den kunskap som finns i dag, att alla som har utvecklat IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2 har ett skydd mot att smittas igen och få allvarliga symtom, ett skydd som varar åtminstone ett halvår.

Läs mer om covid-19 och antikroppstest.

Missa inte vårt nyhetsbrev!

Få hälsotips och forskningsrön – direkt i din inkorg. Allt innehåll är skrivet av medicinjournalister, och granskat av våra läkare.

Genom att ange din e-post godkänner du våra villkor och sekretesspolicy, samt att ta emot e-post som innehåller marknadsföring från Doktor.se.
23 Februari, 2021