Doktor.se

Farliga virus genom tiderna

10 December, 2021 ・ 4 min

Genom mänsklighetens historia har kampen mot farliga virus varit ett ständigt aktuellt ämne. Vissa virus kan idag hållas i schack tack vare vaccin och antivirala mediciner. En del dödliga virus har helt kunnat utrotas. Här är exempel på farliga virus som har plågat mänskligheten genom tiderna.

Virus är en slags smittsamma biologiska enheter som finns överallt i vår omgivning. De har ingen egen ämnesomsättning, och är beroende av värdceller för sin fortplantning. Dödligheten i virussjukdomar kan i många fall hållas nere tack vara antivirala mediciner och vaccin. De allmänna vaccinationsprogram vi har i Sverige är ett av de mest effektiva sätten att skapa bättre hälsa i en befolkning. Men det finns fortfarande virussjukdomar som inte kan förebyggas med vaccin, och där effektiv behandling saknas.

Farliga virus

Här är en lista över de farligaste virusen. En del av dem dödar majoriteten av de som smittas, men får inte så stor spridning. Andra har lägre dödlighet men har spridits i stor skala och därför totalt sett dödat många. En del utgör ett hot eftersom vaccin eller verksam behandling saknas. De anses alla utgöra ett hot mot folkhälsan på olika sätt:

 • En febersjukdom som överförs via myggor. Ger i de flesta fall lindrig sjukdom, men ett fåtal får en allvarligare variant som kan ge blödningar i inre organ som kan bli livshotande. Specifik behandling saknas, men det finns vaccin med viss skyddseffekt.

 • Orsakar blödarfeber med en dödlighet på 50–90 procent då den drabbar länder med sämre tillgång till intensivvård. Vaccin och specifik behandling saknas. De sista åren har flera läkemedel utvecklats som gör det möjligt att bättre hantera utbrott av smittan.

 • Gula Febern. En tropisk sjukdom som i perioder har gett omfattande epidemier i världen med svåra sjukdomsfall. Sjukdomen sprids via myggbett. Det finns vaccin som är extremt effektivt, och som rekommenderas inför resor till tropiska områden.

 • Anses vara det virus som dödat flest i modern tid, framför allt i Afrika söder om Sahara. Det finns inget vaccin och ingen botande behandling. De som har tillgång till antiviral behandling kan däremot leva ett långt liv med hiv som kronisk sjukdom.

 • Influensavirus har gett upphov till flera pandemier, varav Spanska sjukan var ovanligt svår. En vanlig influensasäsong dör upp mot en halv miljon människor av viruset. Det finns vaccin.

 • Orsakar blödarfeber och ingår i samma familj som Ebola. Sprids då och då i Central- och Västafrika, och dödligheten är upp till 90 procent. Vaccin eller specifik behandling saknas.

 • Kan ge svår lunginflammation och komplikationer i andra organ. Enligt WHO är dödligheten bland smittade ungefär 35 procent. Specifik behandling och vaccin saknas.

 • Smittar via saliv och bett från infekterade djur. Rabies är 100 procent dödligt när symtomen börjar visa sig, även vid tillgång till avancerad sjukvård. Sjukdomen kan förhindras med vaccin innan symtomen uppträtt. Rabies är fortfarande ett stort problem i många länder i världen.

 • Kallades förr barnförlamning, och var en vanlig sjukdom i Sverige för 100 år sedan. De flesta som drabbas får milda, ibland knappt märkbara symtom, men en liten del kan drabbas av förlamning som kan bli allvarlig, särskilt då andningen påverkas. Hos de flesta är förlamningen övergående. Smittspridningen har kunnat stoppas tack vare effektiva vaccinationsprogram. Insatser pågår för att kunna utrota sjukdomen i världen.

 • Kan orsaka allvarlig diarré. I låginkomstländer med sämre tillgång till modern sjukvård dör många barn av sjukdomen. Vaccin finns.

 • Har plågat mänskligheten i tusentals år, och dödade ungefär 20 procent av de drabbade. Är ett tydligt exempel på nyttan av vaccinering och andra smittskyddsåtgärder, då sjukdomen anses utrotad sedan 1980.

 • SARS-CoV-2. Ger upphov till Covid-19. Vaccin finns.

Vacciner är det effektivaste sättet att bromsa smitta

Vacciner har använts i arbetet för att stärka folkhälsan i över 50 år. Effektiva vaccinationsprogram gör det möjligt att erbjuda vaccin till en stor andel av befolkningen och gör därmed nytta på två sätt. Dels är immunförsvaret förberett för att snabbt kunna bekämpa infektionen, dels minskar risken att överhuvudtaget smittas.

Läs mer om virus och virussjukdomar här

Missa inte vårt nyhetsbrev!

Få hälsotips och forskningsrön – direkt i din inkorg. Allt innehåll är skrivet av medicinjournalister, och granskat av våra läkare.

Genom att ange din e-post godkänner du våra villkor och sekretesspolicy, samt att ta emot e-post som innehåller marknadsföring från Doktor.se.
10 December, 2021