Halsont är numera det vanligaste covid-symtomet

Halsont symtom
De symtom många förknippar med covid-19 är feber, hosta och luktbortfall. Men i takt med att viruset förändrats har även symtombilden skiftat. En brittisk befolkningsundersökning visar att det nu istället är halsont som är det vanligaste symtomet.

Lukt- och smakbortfall listas fortfarande som ett av de vanligaste symtomen vid covid-19, men redan i somras kom brittiska rapporter om att symtombilden har svängt i takt med att viruset förändrats, något som har hållit i sig och är värt att komma ihåg nu när infektionerna återigen tagit fart.

Rapporten visar att de symtom som nu är vanligast är

 • halsont, rapporterades hos 58 %
 • huvudvärk, 49 %
 • nästäppa, 40 %
 • torr hosta, 40 %
 • slemmig hosta, 37 %
 • heshet, 35 %
 • nysningar, 32 %
 • trötthet, 27 %
 • muskelvärk, 25 %
 • yrsel, 18 %.

Förändrat luktsinne rapporterades bara hos 13 % och en lika stor andel rapporterade feber som symtom.

Stanna hemma vid symtom

Rekommendationen att stanna hemma vid symtom gäller fortfarande, och inte bara vid feber. Har du till exempel halsont och känner dig sjuk ska du hålla dig hemma och skydda andra från smitta.

Här kan du läsa mer om halsont, och om vad du kan göra själv för att lindra besvären.

Källa:
Sore throat and cough top symptoms that could be Covid – BBC News

Vill du få vårt nyhetsbrev?

 • Öppet alla dagar i veckan
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med