Doktor.se

Dupuytrens kontraktur (Vikingasjukan)

Medicinskt granskad

Dupuytrens kontraktur, eller vikingasjukan, innebär att ett eller flera fingrar blir böjda och svåra att sträcka ut. Detta på grund av att senorna i handflatan dras ihop. De flesta klarar sig utan behandling men om du har svåra besvär finns det hjälp att få.

Vad är Dupuytrens kontraktur?

Dupuytrens kontraktur är en ofarlig sjukdom som innebär en förändring i det kollagen som finns i handflatans så kallade bindvävsplatta. Bindväv, som omger alla kroppens organ, muskelgrupper och celler, finns mellan huden och senorna i handflatan och håller huden fäst mot den underliggande vävnaden. Kollagen är en viktig beståndsdel i bindväven. Ämnet är både starkt och elastiskt och stabiliserar kroppens vävnader. Vid Dupuytrens kontraktur förändras kollagenet i handflatan så att bindvävshinnan över de senor som böjer fingrarna blir kortare och tjockare. Det gör att ett eller flera fingrar böjs och blir svåra att sträcka ut. 

Dupuytrens kontraktur kallas även för vikingasjukan, eftersom den är vanlig i Norden och sägs härstamma från vikingarna.

Symtom på Dupuytrens kontraktur

Dupuytrens kontraktur utvecklas under lång tid och allteftersom bindvävsplattan blir kortare blir symtomen starkare:

1. Du kan först få en hård knöl under huden i handflatan, som ibland känns öm.

2. Knölen, eller knutan, blir sedan som en hård sträng under huden i riktning med fingrarna.

3. Till slut kan fingrarna dras ihop och bli böjda. Oftast är det lillfingret och ringfingret som drabbas. 

4. Ibland knyts handen ihop så mycket att den inte går att öppna. 

Mer om symtomen vid Dupuytrens kontraktur:

  • Tillståndet gör normalt inte ont men kan vara besvärande. 

  • Ungefär hälften av de som drabbas får problem med båda händerna.

  • Du kan också få samma förändring i fotvalven, men det är inte lika vanligt.     

Sjukdomen utvecklas ofta snabbare hos den som drabbas i yngre ålder.

Vad kan jag göra själv?

Du kan sluta röka om du röker och dra ner på alkoholen om du dricker ofta eller mycket. Då minskar du risken för att drabbas.  

Behandling av Dupuytrens kontraktur

Vid Dupuytrens kontraktur ges behandling om tillståndet ger stora besvär. I de flesta fall behövs ingen behandling. 

Om du har svårt att använda handen finns följande behandlingsalternativ:

  • Nålfasciotomi innebär att en läkare sticker dig genom huden i handflatan med en nål. Det gör att de förhårdnade bindvävssträngarna som gör att fingrarna dras ihop, försvagas så att de kan brytas upp och fingrarna kan sträckas ut. 

  • Operation där den förtjockade bindväven tas bort, är ett alternativ om nålfasciotomin inte hjälper. Under läkningsperioden, som tar ca 4-6 veckor, får du ha ett förband som håller fingrarna stilla. Det finns en viss risk för att den närliggande nerven skadas, men det sker främst vid upprepade operationer. 

Behandlingen görs på en specialistklinik i handkirurgi eller ortopedi. Du får först lokalbedövning eller ibland narkos (vid operation). 

Efter behandling är det viktigt att träna handen:

  • Mottagningen som behandlar dig ger information om vilken träning du behöver.

  • Det är viktigt att du använder handen så snart som möjligt efter behandling.

  • Träningen hjälper till att förhindra att fingrarna svullnar och/eller blir stela. 

Återfall av sjukdomen är tyvärr ganska vanligt.

När bör jag söka vård?

Du behöver oftast inte söka vård för Dupuytrens kontraktur. Sök vård om du har stora besvär.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med rådgivning och bedömning av symtom. Doktor.se har även fysiska mottagningar du kan vända dig till på ett flertal orter.

Frågor och svar om Dupuytrens kontraktur

7 Juli, 20211 September, 2023