Doktor.se

RS-Virus

Medicinskt granskad

Infektioner orsakade av RS-virus är mycket vanliga, särskilt under vinterhalvåret. För vuxna och äldre barn kan infektionen ge lindriga symtom. Men för spädbarn, särskilt nyfödda eller för tidigt födda, kan en RS-virusinfektion ge svårare symtom som andningsbesvär.

Vad är RS-virus?

RS-virus är en förkortning för respiratoriskt syncytialvirus. Viruset orsakar en infektion som hos de allra flesta ger vanliga förkylningssymtom. Det pratas mest om RS-virus hos barn. Det är för att infektion med RS-virus hos spädbarn kan orsaka svåra andningsbesvär.

Symtom på RS-virusinfektion

En infektion på grund av RS-virus ger för det mesta symtom som liknar en vanlig förkylning, såsom: 

 • snuva

 • hosta

 • lindrig feber (ca 38-38,5 grader)

 • irriterade och röda ögon

Alla kan smittas, men RS-virus hos vuxna och äldre barn ger oftast milda besvär. Det är främst spädbarn som får besvärligare symtom.

Dessa är:

 • hosta med väsande och tung andning

 • segt slem i näsa och luftrör

 • att det blir jobbigt att äta och dricka

 • att barn under ett år får andningsuppehåll 

Viruset gör att luftvägarnas slemhinnor svullnar och bildar tjockt, segt slem. Det är det sega slemmet som täpper till i näsa och luftrör och gör att det blir svårt att andas. Luftrören på spädbarn täpps lättare igen eftersom rören är så små. Barn under ett år andas också främst genom näsan och får det därför extra jobbigt att äta och dricka.

Vad kan jag göra själv?

Det finns mycket du kan göra själv för att hjälpa ditt barn. Här är några tips: 

 • Amma eller ge mjölkersättning oftare än annars så att barnet får i sig vätska och näring. Det är vanligt att aptiten och orken att äta minskar. Försök då att ge mindre mängder men fler gånger under dagen.

 • Använd näsdroppar med koksaltlösning och en nässug för att lösa upp och ta bort slemmet och därmed underlätta andning genom näsan. 

 • Svullnaden i näsans slemhinnor kan minska om huvudet hålls högt. Det kan därför hjälpa att höja upp huvudändan på sängen lite, eller att låta små barn sova i till exempel en bärsele, en babysitter eller i famnen.

 • Vid behov kan du använda receptfria läkemedel mot feber som innehåller paracetamol eller ibuprofen i doser som passar barnets ålder och vikt. Läkemedlen finns även som stolpiller och i flytande form som kan vara lättare att ge små barn.

Riskperioder för RS-virus

RS-viruset är vanligast på vintern. Det finns två typer av RS-virus, typ A och typ B. När det är mer typ A i omlopp blir barnen sjukare. Följ Folkhälsomyndighetens rapporter för att hålla koll på när risken att smittas är hög. Under högriskperioder är det bra att hålla dig och ditt spädbarn borta från personer som är förkylda och från stora folksamlingar. Det är också viktigt att tvätta händerna ofta och grundligt för att undvika smitta.

Förebygga infektion av RS-virus

Du kan göra mycket för att förebygga en infektion med RS-virus, till exempel:

 • att alltid tvätta händerna när du kommer hem

 • att be besökare tvätta händerna när de kommer hem till er

 • att amma om du kan, det ger ett skydd mot luftvägsinfektioner 

 • att undvika att träffa de som är förkylda

 • att undvika nära kontakt med ditt spädbarn, till exempel pussar, om du själv är förkyld

 • att undvika inomhusaktiviteter med stora barngrupper, särskilt under vinterhalvåret

 • att inte utsätta barnet för tobaksrök

Barn som tillhör riskgrupper kan vara hjälpta av en förebyggande behandling för att minska risken att bli allvarligt sjuk av RS-virus. Med riskgrupp menas till exempel barn som är för tidigt födda, har nedsatt immunförsvar eller en hjärt- eller lungsjukdom. En läkare måste bedöma om ditt barn behöver förebyggande behandling mot RS.

Behandling vid RS-virusinfektion

De allra flesta får så måttliga symtom att de kan behandlas hemma. Barn som tillhör riskgrupper och barn under två månader kan behöva vård på sjukhus vid RS-infektion. Det finns ingen specifik behandling som botar infektionen, utan syftet med behandlingen är att underlätta andningen och att ge extra näring och vätska om det behövs.

När bör jag söka vård?

Sök vård akut genom att ringa 112 om ett barn under sex månader får kraftig hosta och/eller påverkan på andningen. Vid tecken på vätskebrist eller om barnet verkar slött behöver du också kontakta vården omgående.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med rådgivning och bedömning av symtomen.

Frågor och svar om RS-virus

Relaterade barnsjukdomar:

26 Mars, 202031 Augusti, 2023

Aktuella artiklar för din hälsa

Läs medicinskt granskade artiklar som handlar om det senaste inom sjukvård, hälsa och medicin.