Doktor.se

Infektion

Medicinskt granskad

Vad är en infektion?

En infektion beror på att kroppen angripits av ett smittämne, som bakterier, virus eller svamp. Alla människor drabbas av infektioner i kroppen under livet. Vi lever sida vid sida med mikroorganismer och de är en del av vår naturliga miljö. En del av dem lever vi i samspel med eftersom huden och slemhinnorna är täckta med olika mikroorganismer som hjälper oss med viktiga funktioner. 

Infektioner kan drabba en viss del av kroppen, och då och då händer det att mikroorganismer som tillhör vår egen normalflora hamnar på fel plats. Det är till exempel vanligt vid urinvägsinfektioner att bakterier från tarmen kommer in i urinvägarna och ger upphov till en infektion. 

Infektioner kan också orsakas av olika sorters virus. Där fyller vaccinationer en viktig funktion. Många allvarliga smittsamma sjukdomar har i stort sett försvunnit tack vare effektiva vaccinationsprogram.

Infektion eller inflammation?

Inflammation är ett begrepp som ofta används i samband med infektionssjukdomar. Vad är då skillnaden mellan en infektion och en inflammation? Ordet infektion anger att sjukdomen beror på ett angrepp av virus, bakterier eller svamp. Ordet inflammation beskriver den reaktion kroppen använder som försvar, och ger symtom som svullnad, rodnad, värmekänsla och feber. Inflammationer kan också uppstå vid andra tillfällen än vid infektioner, till exempel vid reumatiska sjukdomar.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig bedöma dina symtom och om du behöver vård. Vid behov kan vi skriva ut recept eller remitterade dig vidare.

12 Mars, 20205 September, 2023