Doktor.se

Lungcancer

Medicinskt granskad

Lungcancer drabbar främst personer som är runt 70 år, och är väldigt ovanligt hos personer som är yngre än 40 år. Det är en av de vanligaste typerna av cancer i Sverige. I de flesta fall beror lungcancer på rökning. Om lungcancer upptäcks tidigt, är det ibland möjligt att operera bort den.

Vad är lungcancer?

Lungcancer är när det växer en cancertumör i någon av lungorna. Det finns många olika typer av lungcancer som växer olika snabbt. Några av de vanligaste är:

 • Adenocarcinom, som utgår från lungans körtelceller. Det är den vanligaste formen av lungcancer och kallas också körtelcancer.

 • Skivepitelcancer, som börjar växa i luftrören.

 • Småcellig cancer, som växer snabbt och har ofta spridit sig till andra kroppsdelar när den upptäcks. Den här lungcancern står för ungefär 15 procent av all lungcancer.

Orsak till lungcancer

Mellan 80 och 90 procent av all lungcancer beror på rökning. Lungcancer har de senaste 20 åren ökat bland kvinnor, och samtidigt minskat bland män. Det beror på att rökning ökade hos kvinnor under andra halvan av 1900-talet, samtidigt som den minskade hos män.

Du har också ökad risk att drabbas av lungcancer om du i ditt arbete haft långvarig kontakt med byggmaterialet asbest, som förbjöds i Sverige 1976. Om du både varit utsatt för asbest och röker har du stor risk att få lungcancer.

Symtom på lungcancer

Lungcancer ger symtom från luftvägarna. Det finns risk för att du har lungcancer om du är över 40 år, röker eller har rökt, och under mer än sex veckor har haft något symtom som:

 • hosta

 • att din vanliga rökhosta försämrats

 • blodiga upphostningar

 • väsande eller pipande andning

 • heshet

 • andfåddhet utan att du ansträngt dig.

Andra symtom på lungcancer kan vara att du

 • får många lunginflammationer

 • får ont i bröstet

 • tappar matlusten och går ner i vikt

 • känner dig ovanligt trött.

Vad kan jag göra själv?

Du kan minska risken för att få lungcancer genom att hålla dig rökfri, eller sluta röka om du röker. Det finns idag bra läkemedel som hjälper dig att sluta röka, som din läkare kan skriva ut. Du kan även få stöd i form av till exempel sluta röka-linjen, som finns både per telefon och som chatt.

Behandling vid lungcancer

Om lungcancer upptäcks i ett tidigt stadium, går det ibland att operera bort den. Även strålbehandling och cytostatika kan användas i behandling av lungcancer.

Ibland har cancern redan hunnit sprida sig när den upptäcks, och då går det inte att få bort den. Då kan du få läkemedel som bromsar förloppet och lindrar symtomen.

När bör jag söka vård?

Om du är över 40 år, och är rökare eller före detta rökare, bör du söka vård ifall du haft något av dessa symtom i sex veckor eller mer:

 • hosta

 • att din vanliga rökhosta försämrats

 • blodiga upphostningar

 • väsande eller pipande andning

 • smärta i bröstet eller skuldror utan förklaring

 • ofrivillig och snabb viktnedgång

 • heshet

 • andfåddhet utan att du ansträngt dig.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Frågor och svar om lungcancer

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-02-18Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01