Doktor.se

Covid-19 – positivt PCR-svar

Medicinskt granskad

Ditt prov visar att du har viruset SARS-Cov-2 i kroppen. Det betyder att du har en pågående infektion orsakad av covid-19 och kan smitta andra. Här finns information om vad du behöver tänka på för att minska risken för spridning av smittan. Om det är ett barn som har covid-19 är det vårdnadshavarens ansvar att förhållningsregler följs, och att de som kan ha smittats informeras.

Om du själv har tagit ett covid-test (antigentest) som visat positivt ska du också stanna hemma och följa reglerna som gäller för att minska smittspridning.

Sedan den 9 februari är det bara vissa grupper som rekommenderas PCR-testning:

 • Personal inom vård och äldreomsorg

 • Patienter i behov av vård samt personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar

 • Personer i äldreomsorg, till exempel på SÄBO eller som får hemtjänst.

Hur länge är jag smittsam?

Den smittsamma perioden varierar mellan olika personer. De som är allvarligt sjuka är oftast smittsamma under längre tid än de som har lindriga symtom.

 • Den kortaste tiden du anses vara smittsam är fem dagar sedan du insjuknade. Det förutsätter att du varit feberfri i två dygn, och känner dig återställd.

 • Om du fått ett positivt PCR-svar men inte har symtom anses du smittsam i fem dagar räknat från provtagningsdagen. Detta förutsätter att du fortsätter vara symtomfri under perioden.

 • Om du arbetar inom vård och omsorg och inte är vaccinerad med minst tre doser räknas du som smittsam i sju dagar, sett från första dagen med symtom alternativt från provtagningsdagen.

 • Om du får omsorg på särskilt boende för äldre och är vaccinerad med tre doser alternativt har haft covid-19 inom tre månader räknas du som smittsam i minst sju dagar.

 • Om du får omsorg på särskilt boende för äldre och inte är vaccinerad med tre doser och inte haft covid närmaste tre månaderna räknas du som smittsam i minst 14 dagar.

 • Om du fått vård på sjukhus för covid-19 (eller vårdats på sjukhus med covid-19 som bidiagnos) räknas du som smittsam minst 14 dagar från första dagen med symtom. Undantag gäller om du är vaccinerad med tre doser eller haft covid-19 senaste tre månaderna, då räknas du som smittsam i minst sju dagar.

 • Om du varit mycket svårt sjuk och behövt intensivvård är det din läkare som ger besked om hur länge du bedöms vara smittsam.

Förhållningsregler för att minska smittspridning

Eftersom testet visat att du har viruset SARS-CoV-2 i kroppen kan du smitta andra. Covid-19 ingår i Smittskyddslagen vilket innebär att du som är smittad har skyldighet att följa de förhållningsregler som gäller under den period då du kan vara smittsam:

 • Du ska stanna hemma, och inte gå till arbetet, skolan, förskolan eller fritidsaktiviteter under den smittsamma perioden.

 • Du måste berätta att du har covid-19 i kontakt med vård och omsorg, inklusvie personal i hemtjänsten.

 • Du ska berätta för personer du bor med att du har covid-19.

 • Undvik att träffa andra människor än de som bor i ditt hushåll och undvik kollektivtrafik.

 • Om du behöver sjukvård skall du först ringa 1177 för att få hjälp att komma till rätt ställe. Du ska berätta att du testat positivt för covid-19.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-01-28Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-04