Doktor.se

Provsvar Covid-19 test

Medicinskt granskad

Här får du hjälp att tolka svaret på ditt covid-19 test. Det finns flera olika typer av tester vid covid-19. Det finns PCR-test och antigen test som kan visa om du har en pågående covid-19-infektion just nu. Sedan finns antikroppstest som visar om du har haft covid-19 och utvecklat antikroppar.

Den här sidan hjälper dig att tolka svaren av följande covid-19-test:

  • PCR-test, ger svar på om du har SARS-CoV-2 i kroppen

  • Antigentest, är ett komplement till PCR-test för snabbt provsvar

  • Antikroppstest, tas efter misstänkt sjukdom, ger svar på om du har antikroppar (skydd)

  • Test för reseintyg, tas inför resa, ger ett intyg som du kan använda vid resor.

PCR-test

Detta test visar om en person har virus i kroppen då provet tas. Den som har symtom som kan vara covid-19 kan ta testet för att veta om det rör sig om corona (SARS-CoV-2) eller annan sjukdom, till exempel en förkylning. Testet tas i ett tidigt skede av infektionen, eftersom det är då det finns mest virus i kroppen.

Ett PCR-test ger utslag på virus oavsett om det är aktivt virus eller inaktiverat virus. Det innebär att PCR-testet känner av spår av virus som kan kvarstå i veckor efter infektionen. Provet ger inte svar om smittsamhet. I dagsläget rekommenderas PCR-test endast för särskilda grupper.

Negativt PCR-test

Det innebär att det inte fanns mätbara nivåer av virus i kroppen då provet togs. Du hade sannolikt inte covid-19. Om det var mer än en vecka sedan du hade symtom på sjukdom när provet togs kan provet ha tagits för sent. Då kan du ändå ha haft covid-19. Om du mår bra och inte har haft feber på två dygn kan du träffa andra.

Antigentest – ett komplement till PCR-test

Antigentester kan också påvisa en pågående infektion. Testet används som ett komplement till PCR-test. Ett antigen är ett ämne som immunförsvaret reagerar på och bildar antikroppar mot. Förekomst av specifika antigen i blodet visar att viruset finns i kroppen. Provet ska tas tidigt i sjukdomsförloppet.

Positivt antigentest

Negativt antigentest

Det innebär att du inte har mätbara nivåer av antigen från coronaviruset i kroppen. Om du har ett negativt antigentest och inga symtom på sjukdom har du sannolikt inte en pågående infektion.

Antikroppstest – genomgången infektion

Ett antikroppstest bör tas som serologiskt test, med blodprov, för säkert resultat. Det visar om en person har haft infektionen covid-19 och utvecklat antikroppar. Infektionen kan vara avslutad, eller så kan det vara en infektion med långdraget förlopp som fortfarande pågår.

Positivt antikroppstest

Ett positivt test innebär att det finns mätbara nivåer av antikroppar mot SARS-CoV-2.

Negativt antikroppstest

Ett negativt test innebär att det sannolikt inte finns mätbara nivåer av antikroppar mot SARS-CoV-2.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-06-18Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01