Covid-19 – positivt PCR-svar

Ditt prov visar att du har viruset SARS-Cov-2 i kroppen. Det betyder att du har en pågående infektion orsakad av covid-19 och kan smitta andra. Här finns information om vad du behöver tänka på för att minska risken för spridning av smittan. Om det är ett barn som har covid-19 är det vårdnadshavarens ansvar att förhållningsregler följs, och att de som kan ha smittats informeras.

Regler för att minska smittspridning

Eftersom testet visat att du har viruset SARS-CoV-2 i kroppen är det viktigt att du följer dessa förhållningsregler för att minska risken att du smittar andra:

 • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk, och i minst sju dygn sedan första dagen med symtom. Om du inte har haft symtom ska du stannat hemma i sju dagar räknat från den dag testet togs.
 • Undvik att träffa andra människor än de som bor i ditt hushåll.
 • Du ska inte handla i butiker eller apotek och du ska inte resa med allmänna transportmedel, till exempel buss och tunnelbana.
 • Du ska tvätta händerna ofta och noga, använda egen handduk, och hosta i armveck eller näsduk.
 • Om du behöver sjukvård skall du ringa vårdgivaren först och berätta om eventuella symtom och att du testat positivt.
 • Vid fysiskt vårdbesök ska du hålla avstånd till andra, undvika väntrum och inte använda allmänna färdmedel (till exempel tunnelbana eller buss).
 • Efter sju dygn kan du gå tillbaka till arbete eller skola etc så snart du känner dig frisk och varit feberfri i två dagar. Det går bra även om du har lätta symtom som hosta och lukt- och smakbortfall.

Detta ska göras omgående

Covid-19 ingår i Smittskyddslagen vilket innebär att du som är smittad har skyldighet att medverka i smittspårning. Ditt viktigaste ansvar är att informera de personer du kan ha utsatt för smitta. Om den smittade är ett barn faller det ansvaret på vårdnadshavaren. Detta ska göras omgående:

 • Tänk igenom vilka du träffat inom ett dygn från de första symtomen tills du fick provsvaret. Det gäller alla du besökt, alla som besökt dig och alla som bott hos dig under perioden. Det gäller även arbetskamrater du haft nära kontakt med. Som nära kontakt räknas minst 15 minuters umgänge inom två meters avstånd, även utomhus.
 • Informera dessa personer om att du precis har fått reda på att du har covid-19, och att de kan ha utsatts för smitta. Du ska också uppmana dem att testa sig om de får symtom, och att de ska träffa så få personer som möjligt inom 14 dagar efter att ni träffades.
 • Du är skyldig att informera alla som delat boende med dig under tiden då du kan ha varit smittsam. För dessa personer gäller de förhållningsregler som finns nedan.
 • Om du sökt vård eller vårdats på sjukhus under tiden då du kan ha varit smittsam är du skyldig att informera dem om ditt positiva testsvar.
 • Om du kan ha smittat personer på din arbetsplats, din träning eller i någon annan verksamhet du deltar i bör du informera ansvarig ledare, till exempel din chef, rektor, lagledare etc. Du ska berätta när du kan ha utsatt andra för smitta, och vilka du träffat, så att chefen/lagledaren/rektorn kan hjälpa till med smittspårning genom att kontakta de personer som kan ha smittats. De ska ge rådet att dessa personer ska träffa så få som möjligt under 14 dagar. De ska dock inte informera om vem det är som har covid-19. För mer information och vägledning kan de kontakta regionens smittskyddsenhet.

Regler för personer som delar hushåll - familjekarantän

Alla som delat boende med en smittad med covid-19 någon gång under tiden personen varit smittsam behöver följa dessa regler:

 • Alla som delat boende med en smittad person ska stanna hemma och undvika kontakt med andra människor. Det gäller även symtomfria barn i förskola och grundskola.
 • Vid positivt provsvar ska den som är smittad stanna hemma 7 dagar från den dag testet togs.
 • Om du inte kan sköta ditt jobb hemifrån kan du söka smittbärarpenning. Du kan söka intyg genom Doktor.se.
 • Var noga med hygienrutiner: tvätta händerna ofta och noga, ha en egen handduk, hosta och nys i armvecket eller i en näsduk.
 • Om du har kontakt med personal i hälso- och sjukvård måste du berätta att du har en i ditt hushåll som har covid-19
 • Den som får symtom ska testa sig för covid-19. I vissa regioner ska även symtomfria i hushållet testas efter fem dagar. Se vad som gäller där du bor. Vid testning ska du stanna hemma tills du fått provsvar, även om tiden hemma då kan komma att överstiga sju dagar.
 • För den som arbetar inom vård, omsorg och vissa samhällsviktiga yrken kan provtagning ske via arbetsgivaren. I vissa fall gäller speciella förhållningsregler för dessa grupper, rådfråga arbetsgivaren.

Personer som själva har haft covid-19 kan vara undantagna från reglerna. Det gäller till exempel om du har ett positivt PCR-test från de senaste sex månaderna, eller har påvisade antikroppar efter en infektion det senaste halvåret. Observera att tiden räknas från infektionstillfället, inte från tidpunkten för antikroppstestet.

Senast uppdaterad: 2021-06-02
Redaktör: Ewa Lundborg
Granskare: Seika Lee
 • Öppet dygnet runt
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med