Doktor.se

Sammandragningar

Medicinskt granskad

Sammandragningar är när livmodern drar ihop sig för att träna inför en förlossning. När det sedan är dags för barnet att födas hjälper livmodern till att stöta ut barnet genom kraftiga sammandragningar som kallas för värkar.

Vad är sammandragningar?

Livmodern är en typ av muskel. Vid förlossningen behöver livmodern vara stark för att kunna ge effektiva värkar. Därför drar livmodern drar ihop sig då och då under graviditeten för att träna upp sig. Under graviditetens senare del har livmodern hunnit bli större och starkare, och det är därför vanligare att känna av sammandragningar då. Mot slutet av graviditeten kan du också få förvärkar, som ibland kan vara svåra att skilja från sammandragningar. Under rubriken symtom på sammandragningar kan du läsa mer om hur du kan skilja dessa åt.

Orsak till sammandragningar

Sammandragningar är en naturlig del av en graviditet och en förberedelse inför förlossningen. Det är okänt varför vissa har mer sammandragningar än andra. Långvarig stress kan vara en orsak, men du kan också ha mycket sammandragningar även om du inte är stressad.

Symtom på sammandragningar

Vid en sammandragning putar magen ut och blir hård. Det är vanligt att uppleva sammandragningar under andra halvan av graviditeten, men det är olika hur mycket olika personer märker av dessa. Ibland kan det vara svårt att veta om du har sammandragningar eller förvärkar.

Värkar delas in i förvärkar och förlossningsvärkar. Förvärkar kan komma när kroppen är på väg att göra sig redo för förlossningen, ibland flera veckor innan det är dags. Förlossningsvärkar kommer i slutskedet av graviditeten inför förlossningen och är regelbundna, och både intensivare och mer smärtsamma än förvärkar. De kommer också tätare och tätare med tiden.

Nedan följer en beskrivning av hur det kan kännas och hur du kan skilja sammandragningar från förvärkar:

  • Sammandragningar är oregelbundna och oftast smärtfria, medan förvärkar kan vara regelbundna och gör ondare, ofta som en lätt mensvärk.

  • En sammandragning sprids ojämnt över livmodern och kan starta från olika ställen, medan förvärkar börjar från toppen på livmodern och sprider sig nedåt.

  • Sammandragningar försvinner ofta när du vilar eller slappnar av, till skillnad från värkar. Vissa känner dock av sammandragningar även under vila.

  • Förvärkar kännetecknas också av att de blir starkare och kraftigare med tiden, och att de oftast varar längre än sammandragningar.

  • Vid förvärkar kan du även känna ett nedåtgående tryck, och ibland kan smärtan sprida sig mot korsryggen.

  • Om du fött barn förut, är det vanligare att få starkare sammandragningar, och att de även kommer tidigare under graviditeten.

Vad kan jag göra själv?

Om du är besvärad av dina sammandragningar kan du prova följande:

  • Vila och slappna av.

  • Enklare massage.

  • Ta ett varmt bad eller en dusch.

  • Prova olika kroppsställningar.

Behandling av sammandragningar

Det är normalt att få sammandragningar under graviditeten och de allra flesta behöver ingen behandling. Om sammandragningar eller förvärkar orsakats av en urinvägsinfektion får du behandling med antibiotika. Om du har värkar och livmoderhalsen börjat öppna sig innan graviditeten är fullgången, kan du behöva andra läkemedel.

När bör jag söka vård?

Prata med din barnmorska om du känner dig orolig eller osäker.

Sök vård om det kommer blod eller en tunn vattnig flytning från slidan i samband med att du har sammandragningar. Det kan vara tecken på att du fått för tidiga värkar.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa till med rådgivning och bedömning av symtom. Vid behov hänvisar vi dig till vidare undersökning och eventuell vård.

Frågor och svar om sammandragningar

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-01-27Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-04