Doktor.se

PCOS

Medicinskt granskad

Diagnosen polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) innebär att äggstockarna är fyllda av många små cystor och att det samtidigt finns en hormonell rubbning. Det är ett tillstånd som är vanligt i fertil ålder. PCOS upptäcks ofta när du sökt hjälp på grund av svårigheter att bli gravid.

Vad är PCOS?

Polycystiska ovarier är när det finns många små vätskefyllda blåsor, cystor, i äggstockarna. Poly betyder många och ovarier betyder äggstockar. Om det samtidigt finns en hormonell rubbning kallas det för polycystiskt ovarialsyndrom, PCOS. Det finns då både många cystor och en ökad mängd av manligt könshormon.

Det finns en balans i kroppen mellan olika könshormoner. Östrogen och progesteron har som funktion att styra ägglossning och mens. När det finns för mycket manligt könshormon rubbas balansen så att äggen inte mognar så mycket som krävs för att ge ägglossning. Det omogna ägget blir kvar i äggstocken och tillbakabildas sedan. I äggstockarna kan det finnas många sådana äggblåsor som inte mognat, det tillstånd som kallads polycystiska ovarier.

Sammantaget innebär PCOS att äggstockarna inte fungerar som de ska, vilket gör att du sällan eller aldrig har ägglossning och sällan eller aldrig har mens.

Orsak till PCOS

Den exakta orsaken till PCOS är inte känd. Flera faktorer kan ha betydelse för att utveckla syndromet, och ärftlighet och övervikt tycks spela in. Det finns också forskning som tyder på att det finns en rubbning i de system som reglerar blodsockret, vilket kan öka produktionen av manligt könshormon, som i sin tur stör ägglossningen.

Symtom på PCOS

PCOS kan ge symtom som varierar under olika perioder i livet. Många märker det först i samband med försök att bli gravid. Symtomen omfattar oftast:

  • Oregelbunden mens. Ett vanligt tecken på PCOS är oregelbundna eller förlängda menscykler. Du kan ha mens färre än nio gånger per år, eller mer än 35 dagar mellan menstruationstillfällena och ovanligt riklig mens.

  • Överskott av manligt könshormon. Höga nivåer kan ge ökad ansikts- eller kroppsbehåring (hirsutism), tunnhårighet/håravfall och problem med akne. Nedstämdhet, håglöshet och minskad sexlust kopplas också till förhöjda nivåer av detta hormon.

  • Polycystiska äggstockar. Förstorade äggstockar med många vätskefyllda blåsor.

Vad kan jag göra själv?

Du kan minska effekten av PCOS genom att: 

  • Gå ner i vikt. Viktnedgång kan minska hormonrubbningen och göra att ägglossningen kommer igång. En svårighet är att överskottet av manligt könshormon ger en ökad aptit och sug efter snabba kolhydrater. Det är därför lätt att gå upp i vikt, och svårt att gå ner. Det positiva är att det kan räcka med några kilos viktnedgång (vid övervikt) för att minska halten av hormonet. 

  • Rörelse och träning. Genom fysisk aktivitet kan du sänka blodsockernivåerna, vilket kan minska hormonrubbningen.

Behandling vid PCOS

Behandlingen anpassas efter symtombilden. Det är vanligt att ge läkemedel som minskar mängden manligt könshormon i kroppen, vilket hjälper mot akne och ökad hårväxt.

Om du försöker bli gravid kan du få läkemedel som får igång ägglossningen. Det kan också vara aktuellt att få hjälp att bli gravid genom IVF (in vitro fertilisering, provrörsbefruktning).

När bör jag söka vård?

Du bör söka vård om något av följande stämmer in:

  • Om du har mens mer sällan än fyra gånger per år.

  • Om du har fått ökad hårväxt i ansiktet (till exempel skäggväxt) eller på kroppen. 

  • Om du har svårigheter att bli gravid.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vid misstanke om PCOS krävs fysisk undersökning, och därför kan vi inte hjälpa dig via digital vård. Doktor.se har fysiska vårdcentraler på flera orter som du kan vända dig till.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-10-28Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-11