Doktor.se

Håravfall

Medicinskt granskad

Håravfall kan ge tunnare hår över hela huvudet eller fläckvis. Det är vanligt att tappa mycket hår i samband med stressande livshändelser. Det håret växer sedan tillbaka. Vid håravfall som beror på ärftlighet blir förändringen bestående. Håravfall kan drabba vem som helst men är vanligare hos män.

Få hjälp vid manligt håravfall

Tappar du hår? Få snabb hjälp och behandling vid manligt håravfall via chatt, video eller röstsamtal. Öppet alla dagar.

Orsaker till håravfall

Håravfall kallas även för alopeci och kan drabba håret på huvudet eller hela kroppen.

Alla tappar hår kontinuerligt, och nytt hår produceras i ett cykliskt tillväxtförlopp. Det är vanligt att tappa mellan 50 och 150 strån varje dag, vilket inte märks eftersom det hela tiden kommer nya strån. I vissa fall rubbas balansen så att nytt hår inte ersätter det som ramlat av, vilket orsakar håravfall. 

Håravfall kan bero på många saker, här är några exempel:

 • Ärftlighet. Den vanligaste orsaken till håravfall är en ärftlig benägenhet att tappa håret med ökande ålder. Det kallas för androgent håravfall eller androgen alopeci och är den vanligaste orsaken till håravfall hos män, men kan även ge håravfall hos kvinnor.

 • Åldrande. Håret blir tunnare hos de flesta med ökande ålder. Det beror på att det gradvis finns färre aktiva hårsäckar.

 • Hormonella förändringar och underliggande sjukdomar. Det finns många tillstånd som kan ge tillfälligt eller bestående håravfall, som till exempel hormonförändringar i samband med graviditet, förlossning, klimakteriet eller sköldkörtelproblem. Sjukdomar som kan ge håravfall är till exempel alopecia areata eller ringorm.

 • Läkemedel. Vissa läkemedelsbehandlingar kan ge håravfall, till exempel cancerläkemedel, p-piller och vissa läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtproblem.

 • Brist på mineraler eller vitaminer.  Brist på viktiga mineraler och vitaminer kan ge upphov till håravfall, till exempel brist på järn, brist på vitamin B12 eller folsyra.

 • Strålningsbehandling. Vid cancerbehandling med strålning kan håret påverkas.

 • Stressande livshändelser. Det är vanligt att tappa hår i samband med stressande situationer som en förlossning eller en kraftig infektion. Håravfallet brukar börja 2 till 3 månader efter den utlösande orsaken. Det kan pågå i några veckor upp till månader, varefter håret växer tillbaka.

 • Hårbehandlingar. Vissa hårbehandlingar och frisyrer som innebär att håret dras åt hårt kan ge upphov till håravfall. Likaså kan behandling med hög värme och starka kemikalier skada håret så det tunnas ut.

Håravfall på grund av alopecia areata

Alopecia areata är ett relativt vanligt tillstånd som ger runda och väl avgränsande hårlösa fläckar på huvudet, i skägget eller på underbenen. Håret runt om fläcken är normalt. Det kan komma enstaka kala fläckar. I sällsynta fall kommer fler och fler fläckar som kan växa samman till områden utan hår. 

Orsaken till alopecia areata tros vara en autoimmun process som gör att hårsäckarna förstörs. Det kan utlösas av olika händelser, till exempel känslomässig stress eller infektioner. Det kan drabba både kvinnor och män och är vanligast i 20 – 50 års ålder. Effektiv behandling saknas, men hos de flesta växer håret tillbaka av sig själv inom ett år.

Symtom på håravfall

Håravfall kan ske på många sätt beroende på vad som är den bakomliggande orsaken. Det kan komma plötsligt eller gradvis och påverka bara huvudet eller hela kroppen.

Tecken och symtom vid håravfall kan vara:

 • Gradvis uttunnat hår på huvudets ovansida. Det är den vanligaste formen av håravfall, som sker när vi åldras. Hos män är det vanligt att hårfästet i pannan kryper uppåt samtidigt som håret på hjässan glesas ut så det kan bildas en flint. Hos kvinnor kan benan bli bredare och håret tunnas ut så hårbotten lyser igenom.

 • Fläckvis håravfall. Vissa tappar hår i cirklar eller fläckar på huvudet, i skägget eller i ögonbrynen. Exempel på tillstånd som ger fläckvis håravfall är alopecia areata.

 • Plötsligt håravfall. I samband med mycket påfrestande livshändelser, fysisk eller känslomässig chock kan håret ramla av. Det kan komma stora tussar av hår när du tvättar håret eller borstar det. Den här typen av håravfall ger ett tunnare hår över hela huvudet som sedan brukar växa tillbaka efter några månader.

 • Totalt håravfall. Vissa sjukdomar eller behandlingar, till exempel kemoterapi vid cancer, kan ge håravfall som innebär att allt hår på huvudet försvinner. Det kan även påverka hår på kroppen. Håret brukar sedan växa tillbaka.

Behandling vid håravfall

Behandlingen vid håravfall anpassas beroende på vad som orsakat besvären. Om du tappar hår på grund av en underliggande sjukdom behandlas den sjukdomen om det är möjligt, vilket kan göra att du tappar mindre hår. Vid håravfall på grund av läkemedel kan du diskutera med din läkare om det finns möjlighet att byta läkemedel, vilket kan göra att besvären minskar. 

Håravfall som beror på ärftlighet behöver inte behandlas. Du kan själv prova receptfria läkemedel. Det finns ett receptbelagt läkemedel mot håravfall hos män. Vissa har effekt av dessa behandlingar, andra har inte lika god effekt. I regel försvinner effekten när du slutar med läkemedlen.

När bör jag söka vård?

Om du tappar mycket hår på ett sätt som du inte känner igen sedan tidigare, till exempel att:

 • du tappar hår så det bildas kala fläckar

 • du tappar nästan allt hår

 • du har tappat mycket hår och det har inte kommit tillbaka på ett halvår

 • du tappar hår och tror det kan bero på läkemedel

Få hjälp vid manligt håravfall

Tappar du hår? Få snabb hjälp och behandling vid manligt håravfall via chatt, video eller röstsamtal. Öppet alla dagar.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig att bedöma dina symtom, ge rådgivning och behandling. Doktor.se har även fysiska vårdcentraler på flera orter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om håravfall

Några korta frågor och svar kring håravfall.

30 Juli, 202023 Augusti, 2023