Doktor.se

ADD

Medicinskt granskad

ADD kan göra att du har svårt med din uppmärksamhet och koncentration, har svårt att få saker gjorda och att hålla ordning. Det finns bra hjälp att få vid add så att din vardag kan fungera bättre.

Vad är ADD?

Add står för attention deficit disorder och innebär att du har svårt att behålla din uppmärksamhet. Add är en form av adhd, där bokstaven h står för hyperaktivitet. Enkelt kan det därför sägas att add är som adhd men utan hyperaktivitet. 

Det är vanligt att det dröjer innan du får en utredning och diagnos av add, eftersom dina svårigheter är mindre synliga för omgivningen än för den som adhd. 

Orsak till ADD

Orsaken till add och andra former av adhd är inte helt kartlagd, men de delar av hjärnan som styr kontroll av exempelvis uppmärksamhet och impulser är påverkad. 

Det är vanligare med add hos flickor än hos pojkar.

Symtom på ADD

Add ger till skillnad från andra former av adhd, främst problem med uppmärksamheten. För att det ska röra sig om add ska symtomen ha funnits med hela livet och innebära påtagliga svårigheter i vardagen. Här är några exempel på symtom:

 • Du kan ha svårt att koncentrera dig.

 • Du kan ha svårt med eller undvika långa uppgifter såsom hemläxor.

 • Du kan ha svårt att slutföra uppgifter i skolan och hemma.

 • Du kan ha svårt att fokusera även på lek.

 • Du kan ha svårt att hålla rätt på saker och hålla ordning.

 • Det kan verka som att du inte lyssnar när någon pratar med dig.

 • Du kan ha svårt att fokusera på detaljer.

 • Du kan göra ogenomtänkta misstag.

 • Du kan ha svårt att följa instruktioner.

Eftersom add ger symtom som utåt sett inte är lika påfallande, tar det ofta längre tid att få diagnosen add än övriga adhd-diagnoser. Det finns inget enskilt add-test, utan för att du ska få diagnosen add krävs en utredning.

Vad kan jag göra själv?

Det viktigaste vid add, är precis som för andra former av adhd, att lära sig mer om tillståndet:

 • Kunskap kan göra det lättare att acceptera situationen.

 • Det kan också underlätta för dig att se de möjligheter som finns, i tillägg till svårigheterna.

 • Att bättre förstå hur add fungerar, kan också göra att det blir lättare för dig att hitta nya sätt att leva med din diagnos. 

Det kan ibland kännas bättre att prata med någon om dina svårigheter. Om du inte vill prata med någon hemma, på skolan eller inom vården, kan du också ringa en stödlinje för add och adhd.

Behandling av ADD

Add behandlas som andra former av adhd, med en kombination av olika slags stöd och hjälp i skolan eller på jobbet, och ibland även med läkemedel.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du misstänker att du eller ditt barn har problem som beror på add.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos Doktor.se kan vi hjälpa dig med råd och information om add, och vid behov med hänvisning till vidare vård. För att bli diagnosticerad krävs det att du genomgår en utredning för add av psykiater och neuropsykolog samt en fysisk undersökning. Utredningen utförs inom psykiatrin.

Frågor och svar om ADD

Relaterade besvär:

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-09-17Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-06

Fler artiklar

Här kan du läsa fler medicinskt granskade artiklar.