Doktor.se

Afasi

Afasi innebär att du efter en hjärnskada har svårt med språket. Du kan ha svårt att prata eller förstå vad du hör, och med att läsa och skriva. Den vanligaste orsaken är att du fått en stroke. Vissa blir helt bra igen men det är vanligt att en del besvär kvarstår. Du kan få hjälp med att förbättra ditt språk och utveckla andra sätt att kommunicera på.

Vad är afasi?

Afasi är en tal- och språkstörning som beror på att en del av hjärnan som behandlar språk blivit skadad. Vilka besvär du får beror på orsaken till skadan, hur stor skadan är och vilken del av hjärnan som är påverkad. Även skador i andra delar av hjärnan kan ibland göra att du får problem med språket, eftersom språket kräver ett samspel mellan flera av hjärnans olika delar. Afasi delas in i

 • expressiv afasi, som innebär att du har svårt att uttrycka dina tankar i ord

 • impressiv afasi, som innebär att du har svårt att förstå när andra talar.

Symtom på afasi

Vid afasi får du svårigheter med att prata, läsa, skriva och förstå det du hör. Det gör att det blir väldigt svårt att kommunicera. För de flesta blir besvären lindrigare med tiden. Vissa blir helt bra men oftast kvarstår en del problem.

Du kan uppleva symtom som att du

 • har svårt att förstå vad andra säger

 • har svårt att hänga med i vad du själv säger

 • har svårt att komma igång och prata

 • har svårt att hitta rätt ord

 • byter ut vissa bokstäver eller ord mot andra

 • pratar oavbrutet och hittar på egna ord

 • upprepar ord och använder samma ord om och om igen istället för vad du vill säga

 • får svårt att säga namnen på dina närmaste

 • får svårt att uttala siffror såsom personnummer och telefonnummer

 • har svårt för att känna igen bokstäver och ord

 • har svårt att läsa och förstå det du läser

 • har problem med att stava och formulera meningar

 • får svårt att uttrycka dig med gester, miner och kroppsrörelser.

Hur allvarliga symtomen är kan variera. Vissa läser kanske fel på enstaka ord medan andra inte klarar av att läsa alls. En del inser själva att de säger fel och kan då försöka rätta sig, medan andra tror att de säger rätt och att andra inte förstår. Det kan vara väldigt frustrerande när språket inte fungerar som det brukar. Det kan kännas hopplöst, och även leda till ilska och frustration.

Vad kan jag göra själv?

Du som har svårt att prata eller skriva kan ta hjälp av digitala verktyg för din kommunikation. Med hjälp av dator, smartphone eller surfplatta kan du exempelvis få stöd av

 • rättstavningsprogram på dator kan hjälpa dig att skriva

 • att få en text du skrivit uppläst för dig av en dator, platta eller smartphone kan hjälpa dig att kontrollera om du skrivit rätt

 • foton på din smartphone, surfplatta eller dator kan hjälpa dig visa för andra vad du gjort

 • foton på något du behöver hjälp med att förstå, exempelvis ett brev, kan skickas till andra om du inte har någon nära som kan hjälpa dig

 • kalender på dator, platta eller smartphone kan hjälpa dig berätta för andra vad du har gjort eller ska göra

 • speciella appar kan hjälpa till ytterligare med kommunikationen.

Vissa tycker också att det hjälper att planera mera än tidigare. Du kan även kontakta en lokal afasiförening, där du kan få träffa andra med afasi och dela erfarenheter. Du som närstående kan få träffa andra i samma situation.

Om du är närstående till eller träffar någon med afasi, kan du tänka på följande för att underlätta ett samtal:

 • Tala tydligt.

 • Använd korta meningar och ett enkelt språk.

 • Kontrollera om du förstått rätt, till exempel genom följdfrågor.

 • Fråga om du inte förstår, istället för att låtsas som att du gör det.

Behandling av afasi

Vid afasi behöver du få professionell hjälp att förbättra ditt tal och språk, och att lära dig alternativa sätt att kommunicera på. Du kan exempelvis få hjälp med följande:

 • Träning av tal och språk: En logoped är en person som är utbildad för att hjälpa dem som har problem med tal, språk, röst och kommunikation. De kan göra en utredning och hjälpa dig att förbättra ditt tal och språk. I början är det vanligast med individuell träning. Ofta kan du efter några månader få gå på gruppträning tillsammans med andra som också har afasi.

 • Andra kommunikationssätt: Den som har väldigt svårt för att prata kan istället få träna på kommunikation genom gester och minspel, eller genom att rita eller peka. Vissa blir hjälpta av att bära med sig en kommunikationsbok, som utvecklas just för dig tillsammans med dina närstående och din logoped. Den kan innehålla exempelvis bilder, symboler, kartor och text.

 • Digitala verktyg och hjälpmedel: Det finns också speciella datorprogram och appar som kan hjälpa dig att träna språk och kommunikation hemma. Taltjänst är en tolkverksamhet som finns i vissa regioner, där du kan få stöd vid exempelvis läkarbesök eller sociala sammanhang.

När bör jag söka vård?

Sök vård om något av följande stämmer in på dig:

 • Om du under en tid upplevt att du har svårigheter med ditt tal, att läsa eller skriva, och att du inte blir bättre.

Om du eller någon närstående plötsligt utvecklar symptom på afasi behövs akut vård. Det gäller till exempel vid symtom som att

 • det inte går att prata som vanligt, eller hitta vanliga ord

 • det plötsligt inte går att förstår vad andra säger

 • från en sekund till en annan tappa förmågan att läsa eller skriva.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vid afasi behövs en fysisk utredning, och det är därför inte möjligt att hjälpa dig med digital vård. Vid akuta symtom på afasi ska du söka vård på en akutmottagning. Om dina symtom inte är akuta kan du söka vård på vårdcentral. Doktor.se har fysiska mottagningar på ett flertal orter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om afasi

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-05-31Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-06