Doktor.se

Hjärnskakning

Medicinskt granskad

Hjärnskakning orsakas av ett slag mot huvudet som får hjärnan att hamna i rörelse. Du kan få minnesförlust, ont i huvudet, bli illamående och yr. En lätt hjärnskakning går över efter några dagar, medan svåra kan kräva sjukhusvård. Det är viktigt att vila hjärnan efter en hjärnskakning, så att den kan återhämta sig.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med rådgivning och bedömning av dina symtom vid en lättare hjärnskakning. Vid behov hänvisar vi dig vidare till fysisk vård. Det krävs ofta en fysisk undersökning vid en hjärnskakning.

Vad är en hjärnskakning?

Hjärnskakning uppkommer efter en smäll mot huvudet och kan leda till att du svimmar av och tillfälligt förlorar medvetandet. Det kan följas av en kort minnesförlust. Hjärnskakning kallas inom vården för commotio cerebri.

Minnesförlust på grund av en hjärnskakning har en typisk karaktär:

 • Minnesförlust för en kort tid innan olyckan. I sällsynta fall kan dock minnet förloras för flera dagar innan olyckan.

 • Minnesstörningar en stund, ibland flera timmar, efter olyckan.

 • Även om du har en kort minnesförlust glömmer du inte vad du själv heter och när du är född. 

Vid den lindrigaste formen av hjärnskakning känner du dig yr under några sekunder efter en smäll mot huvudet, men svimmar inte.

Orsak till hjärnskakning

Hjärnan omges av en vätska, så kallad cerebrospinalvätska, som skyddar den mot att stöta mot skallbenet. Vid kraftiga smällar och slag mot huvudet kan dock hjärnan komma så pass mycket i rörelse att den slår i insidan av skallbenet. Detta leder till det vi kallar en hjärnskakning.     

Den typiska, kortvariga medvetslöshet som uppstår i samband med en hjärnskakning tros vara ett resultat av rotationskrafter som påverkar hjärnans mittersta delar, delar som styr vårt vakenhetstillstånd. Krampanfall och en snabb ökning av trycket inne i hjärnan har också föreslagits som förklaringar, men har endast svagt stöd av forskning.   

Hjärnskakning hos barn mellan fem och femton år orsakas oftast av cykel- och idrottsolyckor. Hos vuxna är fall och bilolyckor vanligaste orsaken.

Symtom på hjärnskakning

Vanliga symtom vid hjärnskakning är:

 • att du får huvudvärk

 • att du blir yr

 • att du mår illa

 • att du kräks

 • att du tillfälligt tappar minnet

 • att du känner dig förvirrad

 • en stark trötthet.

Symtomen kommer ibland direkt och ibland först efter några timmar. Det är vanligt att känna av symtomen under några dagar efter skadan. I vissa fall kan besvären kvarstå under veckor eller månader.

Ibland kan en hjärnskakning också orsaka:

 • ett kortvarigt krampanfall 

 • ljud- och ljuskänslighet

 • irritation.

Ett kort krampanfall direkt efter olyckan behöver inte betyda att skadan är allvarlig.

Vad kan jag göra själv?

Kontakta alltid vården för rådgivning om du tror att du eller ditt barn fått en hjärnskakning. 

Efter en hjärnskakning behövs återhämtning och vila. Under två dygn bör du undvika:

 • långvarigt tv-tittande

 • långvarigt läsande

 • att spela tv-spel

 • att dricka alkohol

 • idrottsaktiviteter som ger risk för nya skador

 • aktiviteter som kräver stor koncentration

Eftersom symtomen vid hjärnskakning kan vara fördröjda är det bra att vara uppmärksam under det första dygnet. Läs mer under behandling. Efter två dygn kan du långsamt trappa upp aktiviteterna i listan ovan.

Behandling av hjärnskakning

Vid en skallskada är det viktigt att bli undersökt av en läkare för att utesluta allvarlig skada.

Vid skada mot huvudet kan du tänka på följande:

 • Se till att luftvägarna är fria men undvik att röra nacken.

 • Kraftiga hjärnskakningar bör bedömas på sjukhus, ofta görs en undersökning med datortomografi.

 • Hur länge den skadade behöver observeras, på sjukhus eller i hemmet, beror på graden av hjärnskakning och kan därför variera mycket.

Om läkarundersökning inte visat på någon allvarligare skada ges ingen specifik behandling. Du behöver då vila och låta hjärnan återhämta sig. 

Följ också nedanstående råd:

 • Lämna inte den skadade ensam under det första dygnet, eftersom symtom kan vara fördröjda och tillståndet därför kan förvärras.

 • Väck den skadade två gånger under den första natten för att vara säker på att personen går att väcka och har normala reaktioner. 

 • Vänta med aktiviteter tills huvudvärk och yrsel försvunnit.  

 • Vid huvudvärk kan receptfria läkemedel med paracetamol lindra.

När bör jag söka vård?

Om du tror att du eller ditt barn fått en hjärnskakning bör du söka vård. 

Sök också vård om du efter en konstaterad hjärnskakning vilat i två veckor men symtomen fortfarande inte gått över. 

Sök vård akut genom att ringa 112 om något av följande stämmer in:

 • Den som slagit i huvudet vaknar inte inom en minut.

 • Den som slagit i huvudet får kramper eller är förvirrad.

 • Den skadade tar långt tid att återhämta sig efter avsvimning, och är yr, förvirrad eller sömnig.

Sök genast vård om den skadade den närmaste tiden efter hjärnskakningen upplever:

 • försämrade symtom

 • tilltagande kraftig huvudvärk

 • upprepade episoder med illamående och/eller kräkningar

 • krampanfall

 • nedsatt medvetande (svår att väcka)

 • förvirring

 • synförändringar

 • olika stora pupiller

 • ny trötthet, talsvårigheter och förlamningar

Frågor och svar om hjärnskakning

Några korta frågor och svar kring hjärnskakning.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-10-05Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20