Doktor.se

Alzheimers sjukdom

Medicinskt granskad

Alzheimers sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom som gör att nervceller i hjärnan förstörs. Sjukdomen utvecklas långsamt, och ger symtom som förvärras över tid. Försämrat minne är ett av huvudsymtomen. Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens. De flesta som drabbas är över 65 år.

Orsaker till Alzheimers sjukdom

Den exakta orsaken till Alzheimers sjukdom är inte klarlagd. Forskare tror att för de flesta orsakas Alzheimers sjukdom av en kombination av ärftlighet, livsstil och faktorer i den omgivande miljön. Av någon anledning uppstår en situation då hjärnvävnadens funktion och utseende förändras, och nervceller i hjärnan förstörs. 

Det finns flera teorier till varför nervcellerna förstörs. Forskare som försöker förstå Alzheimers sjukdom och hitta behandlingsmöjligheter, fokuserar mycket på två olika sjukliga förändringar i hjärnan: 

 • Plack-bildning. Beta-amyloid är ett fragment (en liten del) av ett större protein som också finns i friska hjärnor. Vid Alzheimers sjukdom bildas klumpar, plack, vid nervtrådarna som främst består av betaamyloid. Placken tycks ha en skadlig inverkan på nervceller, och förstör kommunikationen mellan nervcellerna. De uppträder först i hippocampus, den del av hjärnan som styr minnet, och sprider sig sedan till andra delar av hjärnan. 

 • Tangles (”trassel”). En annan typisk förändring är att de små trådar som finns i nervcellerna, neurofibrillerna, påverkas. Här har proteinet tau en nyckelroll, ett protein som bland annat har betydelse för nervcellernas transport av näringsämnen. Vid Alzheimers ändrar tau-proteinet form och skapar trassliga trådliknande strukturer som kallas ”tangles”, och som förstör transportsystemet. Det är skadligt för nervcellerna. 

Alzheimers sjukdom - symtom

Alzheimers sjukdom ger påverkan på minnet, och tidiga tecken på sjukdomen är svårigheter att komma ihåg samtal och händelser som hänt nyligen. Med tiden blir problemen med minnet förvärrade, och andra symtom utvecklas. 

När fler och fler nervceller i hjärnan förstörts uppstår en rad olika problem:

Minnesproblem

Alla människor glömmer saker ibland. Vid Alzheimers sjukdom är problemen bestående, förvärras gradvis och påverkar till slut förmågan att arbeta och klara av vardagen. Här är exempel på hur minnesproblemen kan yttra sig: 

 • Att upprepa samma påstående och samma frågor om och om igen.

 • Att glömma konversationer som hände alldeles nyss, glömma att komma till möten eller planerade träffar, och inte komma ihåg det senare heller. 

 • Att rutinmässigt lägga saker på fel ställen och tappa bort dem. Ofta kan saker läggas på helt ologiska ställen, till exempel glasögon i kylskåpet. 

 • Att få svårt att hitta hem eller att hitta till platser som tidigare varit välkända. 

 • Med tiden kan det också bli svårt att hitta ord på saker och komma ihåg namn på familjemedlemmar och vardagsföremål. 

Språkproblem och svårigheter att känna igen föremål

Alzheimers sjukdom ger problem med språket. Det kan bli svårt att hitta rätt ord, uttrycka sina tankar och delta i konversationer. Det kan också bli svårt att läsa och förstå innebörden av ord som tidigare var välkända. Med tiden försämras även förmågan att känna igen ansikten och vardagsföremål. 

Problem med tänkandet och koncentrationen

Alzheimers sjukdom gör det svårt att koncentrera sig och tänka, särskilt i abstrakta termer som siffror. Det kan göra det svårt att ha hand om sin ekonomi och betala räkningar korrekt och i tid. Det kan också vara svårt att hänga med i tv-program, eller förstå innebörden i lästa texter eller mer komplexa samtal. 

Svårigheter att bedöma situationer och fatta beslut 

Med tiden får personer med Alzheimers allt svårare att tolka och bedöma situationer som uppstår, och fatta rimliga beslut. Det kan till exempel handla om försämrat omdöme i sociala sammanhang, eller svårigheter att klä sig rätt för årstiden. Det kan också vara förmågan att bedöma händelser och agera rätt, till exempel ta bort stekpannan om maten håller på att brännas vid. 

Svårigheter att planera och utföra vardagliga uppgifter

Vardagliga uppgifter som utförs i flera steg, till exempel att handla eller laga mat, blir allt svårare ju längre sjukdomen framskrider. Det gäller även saker som tidigare skett på rutin, som att duscha och klä på sig. Tidsuppfattningen förändras också, och det blir svårt att hålla koll på vilket år, vilken månad eller dag det är.

Förändringar i personlighet och beteenden

Alzheimers sjukdom medför förändringar i hjärnan som också kan påverka både humör och beteende. Det kan ge symtom som: 

 • nedstämdhet eller depression

 • oro och ängslighet

 • humörsvängningar

 • irritabilitet eller aggressivitet

 • svårigheter att lita på andra 

 • förändrat sömnmönster

 • svårigheter att ta initiativ att göra saker

 • vanföreställningar, till exempel att någon har stulit saker hemma

Bevarade förmågor

Personer med Alzheimers sjukdom kan ha kvar viktiga förmågor länge trots att sjukdomen är långt gången. Det beror på att de delar av hjärnan som kontrollerar dessa färdigheter påverkas senare. Det kan till exempel vara att fortsätta kunna sjunga, dansa, spela, rita eller utföra särskilda handarbeten som att sticka, virka eller väva. Det är vanligt att initiativförmågan gått förlorad, men med hjälp att sätta i gång kan det gå bra. Det är också vanligt att inte längre klara alla steg i en uppgift, men däremot kunna utföra särskilda steg. Ett exempel är bakning, där det kanske inte längre fungerar att hålla i helheten, men går bra att snurra bullar eller knåda deg.

Förebygga Alzheimers sjukdom

Behandling vid Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är ett kroniskt tillstånd som gradvis försämras. Det finns läkemedel som kan bromsa försämringen och även lindra symtomen under en period. 

Det finns också behandling som lindrar allmänna symtom, och insatser som underlättar i vardagen.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du eller en närstående har symtom som kan bero på Alzheimers sjukdom eller någon annan form av demens

Frågor och svar om Alzheimers sjukdom

9 November, 20216 September, 2023