Doktor.se

Hjärna och nervsystem

Medicinskt granskad

Hjärnan består av hundra miljarder nervceller som är ordnade i olika områden. Härifrån styrs och koordineras tankar, känslor, beteenden, rörelser och sinnesintryck. Olika delar av hjärnan ansvarar för olika funktioner i kroppen, och kontrollerar allt från hjärtrytmen till ditt humör. Det är också tack vare hjärnan som vi har ett medvetande och kan minnas saker. Nervsystemet har till uppgift att ta emot och förmedla signaler, bland annat till hjärnan som bearbetar och tolkar signalerna.

Hjärnans delar

Storhjärnan (cerebellum) är den största delen av hjärnan. Det är den stora fårade valnötsliknande del som de flesta förknippar med hjärnan. Storhjärnan är indelad i två halvor, hemisfärer, som sitter ihop. Den högra hjärnhalvan styr den vänstra sidan av kroppen och tvärtom. Hjärnhalvorna kommunicerar med varandra genom ett tjockt band av nervfibrer som kallas för hjärnbalken (corpus callosum).

Varje hjärnhalva är indelad i fyra delar, så kallade lober:

  • Pannloben (frontalloben) kontrollerar tänkandet, vår förmåga att strukturera och organisera, lösa problem, komma ihåg saker samt alla rörelser som styrs med viljan.

  • Hjässloben (parietalloben) tolkar sinnesintryck som känsel och smak.

  • Tinningloben (temporalloben) tolkar dofter och ljud. Denna del är också viktig för att lagra minnen.

  • Nackloben (occipitalloben) tolkar synintryck och kopplar informationen till lagrade minnen.

Lillhjärnan är en rynkig boll av vävnad som sitter i bakre delen av huvudet. Den hjälper till att reglera rörelser, både medvetna och omedvetna rörelser, genom att ta in information från ögon, öron och muskler så att rörelserna anpassas utifrån den situation du befinner dig i. 

Hjärnstammen förbinder hjärnan med ryggmärgen. Den styr många livsviktiga funktioner som hjärtrytm, blodtryck och andning. Den är också viktig för sömnen.

Nervsystemet

Nervsystemets uppgift att ta emot och förmedla signaler, bland annat till hjärnan som bearbetar och tolkar signalerna. 

Nervsystemet delas in i två delar:

  • Det centrala nervsystemet, som utgörs av hjärnan och ryggmärgen. 

  • Det perifera nervsystemet, som består av alla nerver som finns i din kropp förutom hjärnan och ryggmärgen. Detta nervsystem ser till att hjärnan kan kommunicera med kroppen. 

Det perifera nervsystemet i sin tur delas in i två undergrupper:

  • Det somatiska nervsystemet, består av nerver som kan styr kroppens viljestyrda muskler, till exempel att vi kan välja att röra armar och ben. Det kallas för motoriska nerver. Hit hör även nerver som förmedlar känselintryck och andra sinnesintryck, så kallade sensoriska nerver.

  • Det autonoma nervsystemet, nerver som styr funktioner som inte kan påverkas med viljan, till exempel hjärtslag, andning, matsmältning, tarmrörelser, kissandet och könsorganens funktioner.

Och för att göra det ännu mer komplicerat kan det autonoma nervsystemet också delas in i två undergrupper: 

  • Sympatiska nervsystemet, som ser till att kroppen klarar sig i faror, det så kallade kamp-flykt-systemet. Då ökar blodtryck, puls, vakenhet av aktiverande hormoner som adrenalin. Kroppen gör sig redo för strid.

  • Parasympatiska nervsystemet, som är aktivt vid vila och återhämtning, och ser till att kroppen lugnar ner sig och att matsmältning och tarmrörelser aktiveras.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig bedöma symtom, ge råd och behandling. Om det behövs skriver vi ut läkemedel på recept eller hänvisar dig vidare för fortsatt utredning och behandling.

17 December, 20206 September, 2023