Doktor.se

Tremor

Tremor är ofrivilliga darrningar eller skakningar som kan påverka nästan vilken del som helst av kroppen, men som oftast uppstår i händerna. Tremor kan bero på många olika saker, som till exempel nervositet, läkemedel eller en sjukdom. En vanlig orsak är essentiell tremor, en ofarlig sjukdom som enbart ger tremor. Det finns behandling för många olika typer av tremor.

Vad är tremor?

Tremor är rytmiska darrningar eller skakningar i en kroppsdel, oftast i händerna. Om rörelserna inte är rytmiska kallas det istället för ataxi. Det finns många olika typer av tremor:

  • vilotremor är tremor som uppstår i vila

  • hållningstremor är tremor som kommer i ett speciellt kroppsläge, till exempel att stå med armarna utsträckta

  • rörelsetremor är tremor när som bara uppstår när du använder en viss kroppsdel

  • målspecifik tremor är tremor som uppstår när du ska utföra en uppgift som innebär att pricka in ett mål, som att till exempel dricka från ett glas eller hälla te i en tekopp.

Orsak till tremor

Tremor kan uppkomma när du är nervös och orolig, eller som en biverkan av vissa läkemedel, till exempel antidepressiva och antipsykotiska läkemedel. Andra gånger kan det vara symtom på en sjukdom.

  • En vanlig orsak till tremor är essentiell tremor, en ofarlig ärftlig sjukdom som inte ger några andra symtom. Den här typen av tremor uppkommer sällan i vila, men blir tydlig vid aktivitet, till exempel när armar och händer hålls ut från kroppen. Tremorn förvärras vid upphetsning, oro, fysisk trötthet eller om du försöker hålla kroppen i en viss ställning, till exempel om du håller ett glas vatten i handen.

  • Parkinsons sjukdom kan ge vilotremor, som är skakningar som uppstår i vila. Andra symtom på Parkinson är stelhet, långsamma rörelser och minskade ansiktsrörelser.

  • Hypertyreos är ett tillstånd när kroppen tillverkar för mycket sköldkörtelhormon, vilket påverkar ämnesomsättningen. Då kan du få darrningar, svettningar, viktnedgång och hjärtklappning, och känna dig rastlös, irriterad och ångestfylld.

  • Tremor kan vara tecken på alkoholmissbruk. Dels kan det vara ett symtom på lillhjärnsskada som resultat av långvarigt missbruk; dels kan darrningarna vara ett symtom på abstinens när någon som druckit mycket under en längre period plötsligt slutar.

Vad kan jag göra själv?

Det finns inga speciella livsstilsfaktorer som ökar eller minskar risken för att utveckla essentiell tremor, Parkinsons eller hypertyreos. Ifall du redan har fått essentiell tremor kan avslappningsövningar och minskat kaffeintag hjälpa mot darrningarna. Om du tror att din tremor är en läkemedelsbiverkan, bör du ta upp det med din läkare.

Behandling vid tremor

Behandlingen av din tremor beror på orsaken. Om den är utlöst av läkemedel kan du i samråd med din läkare pröva att sänka dosen, eller byta till ett annat läkemedel.

Många med essentiell tremor har så pass lätta besvär att de inte söker vård, men om du har stora besvär av din tremor finns hjälp att få. Behandlingen består först och främst av avslappningstekniker, hjälpmedel som handledsvikter och minskat intag av kaffe. I ett nästa steg kan det bli aktuellt med betablockerare, ett hjärtläkemedel som visat sig vara effektivt mot essentiell tremor. Även vissa läkemedel mot epilepsi kan fungera. I väldigt svåra fall av essentiell tremor kan det behövas kirurgisk behandling, vilket innebär att en elektrod opereras in i hjärnan där tremorn uppstår.

Parkinsons sjukdom beror på dopaminbrist i hjärnan, och behandlas först och främst med levodopa, som omvandlas till dopamin i hjärnan. Andra tilläggsmediciner kan bli aktuella för att ytterligare öka dopaminhalterna eller för att rätta till störningar hos andra signalämnen som kan uppstå.

Hypertyreos behandlas med tyreostatika som sänker mängden sköldkörtelhormon i kroppen. I början av förloppet kan du samtidigt behandlas med betablockerare för att snabbt dämpa symtomen.

För alkoholberoende finns flera olika typer av behandling, beroende på din situation och din ålder. Det finns numera också läkemedel som kan dämpa suget efter alkohol.

När bör jag söka vård?

Om du har tremor som du tror kan bero på en underliggande sjukdom bör du söka vård på din vårdcentral.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se har fysiska mottagningar på flera orter som du kan vända dig till. Här arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig med att bedöma symtom och ge råd. Om det behövs kan vi hänvisa dig vidare för utredning.

Frågor och svar om tremor

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-08-16Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-06