Doktor.se

Hypertyreos

Medicinskt granskad

Hypertyreos innebär att du har för mycket sköldkörtelhormon, vilket gör att ämnesomsättningen blir för hög. Det kan leda till symtom som till exempel hjärtklappning, rastlöshet och viktnedgång. Hypertyreos kallas ibland för giftstruma.

Orsaker till hypertyreos

Hypertyreos kan uppkomma av olika orsaker, bland annat:

 • Graves sjukdom. En autoimmun sjukdom, som innebär att kroppen bildar antikroppar som stimulerar kroppen att producera för mycket hormon. Graves sjukdom är den vanligaste orsaken till hypotyreos.

 • Hormonaktiva knölar i sköldkörteln. Den här formen av hypotyreos beror på att det har bildats en eller flera knölar i sköldkörteln som producerar för mycket skölkörtelhormon. Det är en vanlig orsak till hypotyreos hos äldre personer. Kallas också för toxisk knölstruma (om det är flera knölar) eller toxisk adenom (om det är en knöl).

 • Tyreoidit. Ibland kan sköldkörteln bli inflammerad, så kallad tyreoidit. Då är den höga ämnesomsättningen tillfällig. Det kan ske efter graviditet och förlossning, eller på grund av en autoimmun sjukdom som kallas för Hashimotos sjukdom. Den ger hög ämnesomsättning i det tidiga skedet, som sedan istället övergår till hypotyreos. En tredje orsak till tyreoidit är virussjukdom

Andra mer ovanliga orsaker till hypertyreos är behandling med vissa läkemedel och alltför högt intag av jod.

Symtom på hypertyreos

Hypertyreos kan ge symtom som påminner om vardagliga besvär eller andra sjukdomar, och därför kan det ibland vara svårt att ställa rätt diagnos. Symtomen kommer ofta inom några månader, men det kan också gå långsammare och under längre tid.

En del har starka symtom, andra mildare, och det kan till exempel vara: 

 • hjärtklappning

 • oregelbunden hjärtrytm

 • snabb puls och förhöjt blodtryck

 • oönskad viktnedgång, trots att du har aptit och äter som vanligt

 • ökad aptit

 • nervositet, ångest och irritabilitet

 • svaghet i muskler

 • skakningar, till exempel att du darrar i händer och fingrar

 • svettningar

 • svårighet att klara värme, till exempel höga inomhustemperaturer

 • rubbad menscykel

 • förändrad avföringsmönster, till exempel lös avföring och att behöva gå oftare på toaletten

 • utstående, uppspärrade ögon

 • förstorad sköldkörtel (på halsen strax under struphuvudet)

 • varm hud och ökad kroppstemperatur

 • sömnsvårigheter

 • klåda och hudproblem

 • håravfall, tunt och skört hår.

Hypertyreos - behandling

Vid hypertyreos ges behandling i form av: 

 • läkemedel som hämmar bildningen av sköldkörtelhormon. Behandlingen pågår i ett halvår upp till ett år. Om läkemedelsbehandlingen inte hjälper kan andra behandlingsalternativ testas.

 • radioaktiv behandling som innebär att kroppen tillförs radioaktivt jod, som samlas i sköldkörteln och ser till att sköldkörteln förstörs. Det är en säker behandling som ger effekt för många. 

 • kirurgisk borttagning av sköldkörteln. Används till exempel om det finns knölar i körteln, eller om körteln blivit förstorad och trycker mot andra delar av halsen. 

Vilken behandling som är bäst i varje enskilt fall avgörs av en sammanvägning av olika faktorer.

Här är exempel på saker som tas med i bedömningen:

 • Den underliggande orsaken till den höga ämnesomsättningen.

 • Ålder och hälsotillstånd i övrigt.

 • Hur stor sköldkörteln är.

Oavsett vilken behandlingen som ges kan den leda till att sköldkörteln istället producerar för lite hormon, vilket leder till hypotyreos. Det behandlas med tillskott av sköldkörtelhormon i tablettform.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du har symtom som kan bero på hypertyreos. 

Det är viktigt att få behandling vid hypertyreos, det kan annars i värsta fall leda till en så kallas tyreotoxisk kris som är ett ovanligt men livshotande tillstånd. Det ger symtom som feber, snabb puls, lågt blodtryck, kräkningar, förvirring och koma. Du känner dig då mycket sjuk och måste snabbt få vård på sjukhus. 

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med en första bedömning av dina symtom och rådgivning. Därefter kan du bli hänvisad vidare för provtagning, fysisk undersökning och eventuell behandling. Doktor.se har också fysiska vårdcentraler på ett flertal orter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om hypertyreos

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-09-22Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01