Doktor.se

Löparknä

Medicinskt granskad

Löparknä är en överbelastning av den sena som finns längs utsidan av knät. Det ger en skärande smärta som blir värre av träning och bättre av vila. Ibland tar det lång tid att bli bra.

Vad är löparknä?

Löparknä är en överbelastning av senan längs utsidan av knät, som går från höftkammen ner till den övre, yttre sidan av skenbenet. Denna sena, eller bindvävshinna, kallas för iliotibialbandet eftersom höftbenskammen på latin heter crista iliaca och skenbenet tibia. Löparknä kan drabba både motionärer och elitidrottare, oftast den som löptränar mycket. Även cykling, längdskidåkning och andra konditionssporter kan ge den här formen av överbelastning. Löparknä kallas ibland även för långdistansknä, iliotibialbandsyndrom eller på engelska runners knee.

Orsak till löparknä

Långvarig löpning, cykling, skidåkning eller gång kan leda till att det blir mycket friktion mellan iliotibialbandet och lårbenet. Det beror på att senan gnids mot yttersidan av lårbenet i höjd med knät där en del av skelettet buktar utåt (femurkondylen). Det kan göra att den slemsäck som sitter strax under iliotibialbandet blir inflammerad, vilket ger smärta.

Hos vissa viker knät inåt vid belastning, så kallad dynamisk valgisering, vilket kan ge en ökad friktion och belastning på senan och leda till förvärrade problem. Den dynamiska valgiseringen kan bero på nedsatt styrka och koordination i höft och knä. Det kan också hänga samman med så kallad överpronation i fotleden, när foten lutar inåt så insidan av foten belastas. Du kan få hjälp att åtgärda och träna bort den här typen av problem av en fysioterapeut.

Symtom på löparknä

Vanliga symtom på löparknä är att:

 • du får ont i knät (på utsidan)

 • smärtan är skärande

 • smärtan ökar under ett träningspass

 • smärtan går över efter några dagars vila

Till en början är smärtan diffus och det är ofta svårt att känna var den kommer ifrån. Allt eftersom inflammationen fortgår blir smärtan sedan skarpare och tydligare.

Vad kan jag göra själv?

Löparknä kan bli värre av vissa aktiviteter.

Om du tidigare har drabbats, eller börjar känna av knät kan du försöka undvika:

 • att springa i nedförsbackar 

 • att cykelträna

 • att åka längdskidor i fristil

Du kan också behöva hjälp att se över ditt gång- och löpmönster, eftersom tillståndet kan förvärras av så kallad överpronation, då foten lutar inåt så att du belastar insidan av foten. 

Behandling av löparknä

Löparknä går oftast över om du vilar några dagar och sedan försöker träna lite lugnt. Börja efter vilan med att träna kortare tid, med något lägre intensitet och/eller med mindre belastning på knät än vad du normalt gör.

Om detta inte hjälper, kan det vara så att du behöver något av följande:

 • Behandling av fysioterapeut som kan hjälpa till med exempelvis styrke- och koordinationsträning för höft och knä, träningsplanering och belastningsanpassning. Du kan också få hjälp att träna upp fotsulan för att motverka överpronation.

 • Behandling med receptfria smärtstillande läkemedel, helst sådana som har inflammationsdämpande effekt (så kallade NSAID).

 • En förändring av gång- och löpmönster för att minska överbelastningen på knät.

 • En sänkning av sadelhöjden om du är cyklist, för att du inte ska sträcka ut hela knät och därmed minska överbelastningen.

 • I mer sällsynta fall kan en operation behövas för att förlänga senan.

När bör jag söka vård?

Du bör söka vård om du har knäbesvär som inte går över trots åtgärder, och besvär som påverkar din vardag.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar erfarna läkare och sjuksköterskor som kan hjälpa dig att bedöma dina symtom och ge rådgivning. Vi har även fysiska vårdcentraler på ett flertal orter som du kan vända dig till för behandling.

Frågor och svar om löparknä

Några korta frågor och svar kring löparknä.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-04-19Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01