Doktor.se

Smärta och Värk

Medicinskt granskad

Smärta är kroppens signal om att det finns en skada i kroppen. Det är också ett symtom som förekommer vid många sjukdomar. Här har vi samlat information om sjukdomar och besvär som kan ge smärta och värk.

Vad är smärta och värk?

Smärta är en obehaglig upplevelse som är kopplad till en skada, eller något kroppen uppfattar som en skada. Upplevelsen är så obehaglig att den som är drabbad försöker att undvika det som ger upphov till smärtan. Att kunna känna smärta är en viktig skyddsmekanism. Värk är ett annat ord som används för att beskriva smärta. 

Hur smärta upplevs varierar från person till person och beror på många saker, till exempel personliga egenskaper, tidigare upplevelser och kulturella faktorer.

Olika former av smärta

Smärta brukar beskrivas med olika ord för att den ska bli lättare att förstå och bedöma, till exempel molande värk. Fler exempel på ord som används för att beskriva smärta och värk är tryckande, bultande, pulserande, brännande, ilande, stickande och skärande. Den brukar också delas in i akut smärta, som är kortvarig, och kronisk smärta, som är långvarig. 

Ett annat sätt att dela in smärta som ofta används i vården är att använda olika undergrupper beroende på smärtans ursprung, nedan följer några vanliga exempel.

Nociceptiv smärta

Nociceptiv smärta kallas även för vävnadssmärta, och beror på vävnadsskador. Den uppstår då smärtreceptorer i huden eller i inre organ sänder en smärtsignal till hjärnan. Artros, gikt och hälsporre är exempel på nociceptiv smärta.

Neuropatisk smärta

Neuropatisk smärta kallas även för nervsmärta och beror på skador i nervsystemet. Bältros är ett exempel på en sjukdom som kan ge neuropatisk smärta.

Nociplastisk smärta

Nociplastisk smärta är ett relativt nytt begrepp och innebär att kroppen uppfattar en smärta trots att det inte finns några tecken på skador i vävnader eller nervsystemet. Teorin är att kroppens förmåga att tolka smärta har blivit förändrad, så att saker som inte borde ge smärta ändå gör det. Fibromyalgi är ett exempel på nociplastisk smärta.

Psykogen smärta

Psykogen smärta innebär smärta med psykisk orsak, det vill säga att psykiska sjukdomar eller besvär ger fysisk smärta i kroppen. Ångest är ett exempel på en sjukdom som kan ge psykogen smärta.

Behandling vid smärta och värk

Smärtbehandling är individuell och anpassas efter varje patient. Behandlingen skiljer sig dessutom åt beroende på vad som har orsakat smärtan. I många fall gäller det att behandla den underliggande skadan eller orsaken till smärtan, eller låta den läka spontant, så kommer symtomen att avklinga. I vissa fall finns ingen tydlig orsak och det handlar då om att hitta en långsiktig strategi som dämpar smärtan. Det kan handla om smärtstillande läkemedel, men även andra åtgärder som sjukgymnastik, träning, samtalsterapi eller elektrisk stimulering av nerver.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig att bedöma dina smärtsymtom, ge dig råd och ordinera behandling. Vi skriver även ut läkemedel på recept i de fall det behövs.

22 Maj, 202020 September, 2023