Doktor.se

Mortons neurom

Medicinskt granskad

Mortons neurom är en smärtsam nervknuta i framfoten. Det kan kännas som om du har fått en sten i skon. Du kan få lindring genom att byta skor eller använda speciella skoinlägg. Om det inte hjälper kan nervknutan opereras bort.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med att bedöma dina symtom och ge dig rådgivning. Doktor.se har även fysiska vårdcentraler på ett flertal orter som du kan vända dig till.

Vad är Mortons neurom?

Mortons neurom är när en nerv i framfoten hamnat i kläm under lång tid så att en nervknuta bildas, ett så kallat neurom. Tillståndet kallas också för Mortons sjukdom och för Mortons metatarsalgi, efter de fem benen som förbinder ankelbenen med tårna (metatarsaler), och algi som betyder smärta. Längs med varje metatarsalben går en nerv till varje tå. När en eller flera av dessa nerver kläms åt, blir nerven irriterad och sänder ut smärtsignaler. Om nerven fortsätter att irriteras under en längre tid kan vävnaden omkring nerven bli inflammerad och svullna, så att nerven förtjockas och det bildas en nervknuta. När detta sker kläms nerven åt ännu mer och besvären ökar.

Orsak till Mortons neurom

Det är okänt varför nerven förtjockas så att nervknutor bildas. 

Orsaken till att nerven kläms åt kan dock vara att: 

 • du har skor med dålig passform

 • du har för hårt åtsnörda skor

 • du har ett nedsjunket främre fotvalv

Mortons neurom förekommer i alla åldrar, men främst bland joggare och medelålders kvinnor som använder högklackade skor.   

Symtom på Mortons neurom

Symtom på Mortons neurom är:

 • kraftig smärta i framfoten

 • känsla av att du står på en sten som kommit in i skon

 • brännande känsla som strålar ut i tårna 

 • tillfälliga domningar i främre delen av foten

 • förvärrade smärtor vid belastning

När tillståndet pågått ett tag och nerven blivit inflammerad, kan det vara så att:

 • smärtorna blir konstanta

 • smärtorna strålar upp mot benet

Vad kan jag göra själv?

Du kan prova att byta till mer rymliga skor och att använda speciella skoinlägg. Läs mer under behandling.

Behandling av Mortons neurom

Vid Mortons neurom är det viktigt att avlasta det främre fotvalvet, så att inte nerverna kommer i kläm.

Det kan göras med hjälp av:

 • träning av fotsulan för att motverka nedsjunkna fotvalv

 • breda skor med stöd för fotvalvets främre del

 • speciella skoinlägg som kallas främre pelott

Skoinlägg kan köpas hos ortopedtekniker eller i vissa skobutiker.

Vid svåra och långvariga problem som inte blivit bättre av andra åtgärder kan du komma att hänvisas till fysioterapeut eller ortoped för behandling.

Du kan till exempel få behandling i form av: 

 • träning av fotsulan och fotleden

 • belastningskorrigering, det vill säga hjälp att se över och korrigera hur du belastar foten.

 • injektion med kortisonspruta, som kan minska nervens svullnad och därmed lindra smärtan

 • operation där nervknutan tas bort med någon av flera alternativa metoder

Att operera bort nervknutan gör att du förlorar känseln mellan de två tår där nervknutan suttit. Det är vanligt att nervknutan sitter mellan andra och tredje tån. Knutor mellan tredje och fjärde tån förekommer också. Operationen påverkar inte din balans, gångförmåga eller annan funktion av foten. Du återhämtar dig normalt inom en till sex månader efter operationen.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du har väldigt ont i foten och det inte går över.

Frågor och svar om Mortons neurom

Några frågor och svar kring Mortons neurom.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-06-01Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01