Doktor.se

Pilonidalcysta

Medicinskt granskad

En pilonidalcysta är en vätskefylld blåsa i ryggslutets mitt, precis där skinkorna delar sig. Du kan få ont och det kan rinna vätska eller var från cystan. Att få en pilonidalcysta är inte farligt, men kan vara besvärande. Tillståndet går att behandla, men kan komma tillbaka igen.

Vad är en pilonidalcysta?

En pilonidalcysta sitter i ryggslutet och tros bero på en inflammation i en hår- eller talgsäck. Varje hårstrå på kroppen växer ut ur en hårsäck och vid hårroten finns en talgkörtel. Området vid ryggslutet är tätt och trångt och det kan lätt uppstå irritation på grund av svett och tryck mot exempelvis stolar och ryggstöd.

Om en inflammerad hårsäck eller talgkörtel brister, kan det bildas en kanal med en öppning genom huden. Det kallas för en fistel. Genom fisteln kan det också rinna ut vätska och var från cystan.

Här kan du läsa mer om hårsäcksinflammation och fistlar. Namnet pilonidalcysta kommer från ordet pilus som betyder hårstrå på latin. Tillståndet kan också kallas för sakralcysta.

Orsak till pilonidalcysta

Det är inte helt klarlagt varför en del får den här typen av cystor i ryggslutet. Orsaker som kan ligga bakom är

  • att ett hårstrå har tryckts tillbaka in i sin hårsäck och gett upphov till en inflammation

  • att talg inte kan tömmas ut ur en talgkörtel, på grund av att körteln svullnat upp.

Risken för att få en pilonidalcysta är större om du ofta sitter ner under en längre tid, särskilt om du sitter så att det trycker mot ryggslutet. Om du har mycket hår i ryggslutet ökar också risken att drabbas.

Symtom på pilonidalcysta

Symtom på en pilonidalcysta kan vara

  • att du är öm, varm, röd och svullen i ryggslutet

  • att det läcker illaluktande vätska från ryggslutet

  • att du får en smärtsam böld i ryggslutet.

Vad kan jag göra själv?

Om du har fått en pilonidalcysta är det bra att du håller rent i ryggslutet och rakar bort håret där cystan sitter.

Behandling av pilonidalcysta

Tillståndet kan försvinna av sig självt, men kan ofta vara så besvärande att aktiv behandling behövs. Om du fått en böld som gör väldigt ont kan den behöva tömmas på var av en läkare. Ifall besvären är återkommande kan du behöva opereras.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du något av följande stämmer in på dig:

  • Du får en böld i ryggslutet.

  • Det rinner vätska eller var från ryggslutet.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

För att göra en bedömning av bölder och knölar i huden rekommenderas fysisk vård. Doktor.se har fysiska mottagningar på flera orter som du kan vända dig till. Om du har en besvärande pilonidalcysta kan den behöva tömmas av en läkare. Vid behov hänvisar vi dig vidare så att du kan få hjälp med detta.

Frågor och svar om pilonidalcysta

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-05-31Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-08-23