Doktor.se

Inflammation

Medicinskt granskad

Inflammation kommer från det latinska ordet inflammatio – brand – och är kroppens sätt att försvara sig mot smittämnen och vid skador. Inflammationer är mycket vanliga, och kan uppstå på många olika ställen i kroppen, till exempel öroninflammation, lunginflammation, blindtarmsinflammation, benhinneinflammation. Här finns information om olika typer av inflammationer och hur de behandlas.

Vad är en inflammation?

En inflammation är kroppens försvar mot en skada eller en infektion, det vill säga när ett smittämne tagit sig in i kroppen. De vanligaste smittämnena är olika typer av virus, bakterier och svamp.

När en skada uppstår i kroppen släpper celler i den skadade vävnaden ut kemiska ämnen som ser till att det skickas mera blod till det skadade området. Med blodet kommer vita blodkroppar från immunförsvaret, som ansamlas för att reparera skadan. De har i uppgift att försvara kroppen mot eventuella smittämnen som kan ha tagit sig in i kroppen på grund av skadan. Det ökade blodflödet gör också att området blir varmt och svullet.

Vad är var?

Var är en gulvit gegga som består av döda bakterier, döda vita blodkroppar och nedbruten död vävnad. Det är vanligt att få varbildning i infekterade sår. Det kan också finnas var inkapslat i bölder, så kallade abscesser, inuti vävnader i kroppen.

Orsak till inflammation

En inflammation är en grundläggande försvarsreaktion som kan triggas i gång av många olika orsaker, till exempel

  • på grund av att kroppen infekterats av bakterier, virus eller svamp

  • som en reaktion i samband med allergi

  • om kroppen skadas, exempelvis ett benbrott eller en sårskada

  • vid en skada på grund av kyla, värme eller ett kemiskt ämne.

Inflammationer kan också bero på så kallade autoimmuna sjukdomar. Det är ett samlingsnamn för sjukdomar som beror på att kroppens eget immunförsvar tagit miste och börjat uppfatta en del av den egna kroppen som främmande och därför satt i gång en inflammatorisk reaktion. Exempel på autoimmuna sjukdomar är

Symtom på en inflammation

Allmänna symtom på en inflammation är

  • rodnad

  • svullnad

  • värmekänsla

  • smärta

  • feber.

Du kan också ha en mängd andra symtom beroende på den infektion du har i kroppen som utlöst inflammationen.

Exempel på inflammationer och besvär

Här hittar du information om olika typer av inflammationer, de besvär dessa kan orsaka och den behandling som finns att få:

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos Doktor.se jobbar många erfarna läkare, sjuksköterskor och barnmorskor som kan hjälpa till att bedöma dina symtom och om du behöver fortsatt undersökning eller vård. Om det behövs kan vi hjälpa till med behandling eller hänvisa dig till en specialist.

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-05-05Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-19