Doktor.se

Feberkramper

Medicinskt granskad

Feberkramp är ett ofarligt tillstånd som kan drabba barn mellan sex månader och fem års ålder. Det kan drabba barn som har hög feber, och kommer då på första feberdagen. Barnet tappar medvetandet under krampen men återhämtar sig snabbt. Feberkramper brukar gå över efter 1–2 minuter, men kan vara allt från några sekunder upp till en kvart.

Vad är feberkramp?

Feberkramp är ett slags krampanfall hos ett barn med feber på minst 38,5 grader som uppkommer utan någon annan orsak. Krampanfallen kommer tidigt i feberförloppet, ibland innan du ens upptäckt att ditt barn har feber. Mellan två och fem procent av alla barn får feberkramper. Det kan vara väldigt skrämmande för en förälder att se sitt barn krampa, men kramperna är ofarliga och skadar inte hjärnan. Runt en tredjedel av alla barn som fått en feberkramp får det igen. Ungefär en procent av alla barn som får feberkramp utvecklar epilepsi senare i livet.

Orsak till feberkramp

En kramp utlöses av att cellerna i hjärnan börjar bete sig annorlunda och inte fungerar normalt. Forskarna vet inte säkert varför vissa barn får feberkramp, men de tror att det beror på att barns hjärnor är omogna jämfört med vuxnas. Det finns en viss ärftlighet för feberkramp. Därför har ditt barn en något ökad risk att drabbas om genetiska släktingar haft det som barn.

Symtom på feberkramp

Krampen kan börja med att barnet blir stelt, vilket sedan går över i snabba ryckningar, oftast i både armar och ben. Huvudet kan böjas bakåt, ögonen kan rulla och huden kan bli blek. Anfallet brukar gå över på några minuter, men ibland kan det vara upp till femton minuter. Barnet tappar medvetandet under krampen, och när anfallet är över är det vanligt att bli trött och slapp i kroppen. Efter några minuter kvicknar barnet till igen.

Vad kan jag göra själv?

En feberkramp är oftast väldigt skrämmande för föräldrarna och det kan vara svårt att agera rationellt. Om möjligt, försök att:

 • se till att barnet inte slår i huvudet eller skadar sig på något annat sätt under anfallet

 • lägga barnet på rygg

 • ta tid på krampanfallet

 • se ifall ryckningarna omfattar både armar och ben

 • se ifall ryckningarna engagerar båda sidorna av kroppen.

Lägg barnet på sidan när krampanfallet är över, för att göra det lättare för barnet att andas.

Behandling vid feberkramp

Febernedsättande läkemedel kan inte förebygga feberkramper. Om feberkrampen varar mer än fem minuter, kan barnet få ett kramplösande läkemedel i ändtarmen av ambulanspersonalen. Som förälder kan du få recept på läkemedlet, så att du kan ha det hemma ifall barnet får en ny feberkramp i framtiden.

När bör jag söka vård?

Om det är första gången ditt barn krampar, bör du ringa 112. Ring också 112 ifall något av följande stämmer:

 • barnet får flera kramper under loppet av 24 timmar

 • krampen har pågått mer än fem minuter

 • barnet har inte återfått medvetandet inom fem minuter efter krampen.

Om du däremot känner igen feberkrampen från ett tidigare tillfälle och ditt barn mår bra efteråt, behöver du inte söka akut vård.

Sök vård på en vårdcentral eller barn- och ungdomsmottagning om ditt barn:

 • drabbas av upprepade feberkramper

 • är under sex månader eller över fem år och har haft en feberkramp

 • har haft feberkramp som bara omfattar hälften av kroppen, eller bara ett ben eller bara en arm

 • har haft krampanfall utan att temperaturen är 38,5 eller mer

 • har haft en feberkramp som varat längre än fem minuter.

Frågor och svar om feberkramp

Här har vi samlat några frågor och svar om feberkramper.

18 Februari, 20225 September, 2023