Doktor.se

Löss

Medicinskt granskad

Huvudlöss sprids via direktkontakt hår mot hår och kan orsaka klåda. Att någon drabbas av huvudlöss har inget med hygien att göra. Löss och ägg finns nära hårbotten och är synliga för blotta ögat.

Fakta om löss och ägg

Huvudlöss lever av människors blod och förflyttar sig genom att klättra på hårstråna. Eftersom lössen sätter sig i håret kallas de ibland för hårlöss. De utvecklas från lusägg till unga löss, eller nymfer, som sedan växer och blir till en vuxen lus. För att lössen ska trivas, måste håret vara minst tre centimeter långt. En vuxen lus är två till tre millimeter lång och kan vara grå, brun, svart eller röd, beroende på hur länge det gått sedan den sugit blod. Lusägg finns på hårstrån nära hårbotten. Äggen är ovala och ungefär en millimeter långa. Lusägg som innehåller blivande löss är svarta och de tomma äggen är vita, ovala och stilla.

Huvudlöss i håret.

Orsak till huvudlöss

Huvudlöss sprids genom direktkontakt huvud mot huvud, lössen kan inte hoppa eller flyga. Det är störst risk att få huvudlöss under sommaren, när lössen är som mest aktiva. Det är därför vanligt att löss sedan sprids på skolor och förskolor efter sommaren. Löss som hamnat utanför håret kan inte förflytta sig och överlever högst ett dygn. Huvudlöss beror inte på dålig hygien.

Symtom på huvudlöss

Om du ser lusägg eller levande löss i håret och hårbotten kan du vara säker på att du har löss. Andra tecken på huvudlöss är: 

 • Klåda i hårbotten. Klådan beror på överkänslighet mot lössens saliv.

 • Svart pulver på kudden eller axlarna. Det kan vara ömsat lusskinn eller lusavföring. 

 • Rivsår och ytliga sårinfektioner i hårbotten.

Det tar 4 till 6 veckor efter att du smittats tills det börjar klia. Har du haft löss tidigare kan klådan däremot komma redan efter några dagar.

Vad kan jag göra själv?

 • Luskamma barnens hår innan terminsstarten och efter lov och behandla med lusmedel om du upptäcker löss. Det förhindrar lusepidemier.  

 • Hår som är mycket krusigt eller tjockt kan vara svårt att kamma med den täta luskammen. Använd rikligt med balsam och ta en liten bit i taget. Om det är för svårt kan du använda en grövre kam. 

 • Informera alla ni haft nära kontakt med som kan ha blivit smittade så att de kan kontrollera om de också har löss.  

 • Om du hittar löss, behandla med receptfria lusmedel som finns att köpa på apotek. Läs mer under behandling av huvudlöss.   

 • Rengör/tvätta allt där löss kan finnas kvar och smitta dig igen, till exempel hårborstar och kammar, mössor och kepsar. Du kan också avstå från att använda dessa saker på två dygn, då hinner lössen dö.   

Gör så här när du luskammar:

 • Skaffa en riktig luskam som är CE-märkt, det vill säga uppfyller EU:s säkerhetskrav. Fråga om råd på apoteket. En ljus kam är mest praktiskt för att kunna se de mörka lössen.

 • Kamma ut tovor, dela sedan upp håret i sektioner för att lättare se och komma åt.

 • Använd ett vitt papper eller en spegel under håret för att kunna se lössen.

 • Blöt gärna håret eller använd balsam, du kan också blöta kammen.

 • Använd balsam, då rör sig lössen mindre och är lättare att se.

 • Kamma alltid från hårbotten och ut mot hårtopparna. Kamma även i flera riktningar.

 • Kamma alltid håret vid två olika tillfällen efter att du upptäckt löss för att säkerställa att de försvinner helt.

Behandling av huvudlöss

Om du upptäcker levande löss behöver du behandla håret med lusmedel, som finns att köpa receptfritt på apotek. Det är bra att kombinera behandling med lusmedel och luskamning. Alla som har löss i en familj eller grupp (till exempel förskolebarn) ska behandlas samtidigt för att minska risken för återsmitta. De allra flesta blir av med lössen om dessa steg genomförs noggrant.

Gör så här för att identifiera vilka som ska behandlas: 

 • Använd luskammen för att identifiera löss i håret på dem som kan ha smittats. Det är enbart smittade personer som ska behandlas. Se metod för luskamning under ”Vad kan jag göra själv?”

 • Om du hittar löss hos barn under två år ska du rådgöra med barnavårdscentral eller vårdcentral innan behandling.

Behandling vid synliga löss:

 • Använd lusmedel som innehåller dimetikon (till exempel Hedrin eller Linicin). Dessa finns att köpa på apotek. 

 • Upprepa behandlingen efter en vecka, eftersom lusägg kan överleva behandlingen.

 • Undvik kontakt hår mot hår tills den andra behandlingen är genomförd. 

 • Efter behandlingen ska du luskamma håret två gånger i veckan i två veckor för att vara säker på att alla löss är borta. Det gäller alla som varit i nära kontakt med den smittade, för att vara säker på att de inte smittats. 

 • Vem som drabbas och får huvudlöss har inget med hygien att göra.

 • Om behandlingen med dimetikon inte hjälper, prova att behandla med Tenutex, som också kan köpas receptfritt på apotek. Följ anvisningarna på förpackningen.

Om du hittar levande löss efter behandlingen, kan det vara så att:

 • du inte följt bruksanvisningen tillräckligt noga. 

 • du har fått nya löss. Det är viktigt att alla med löss som har nära kontakt med varandra behandlas samtidigt, eftersom behandlingen inte skyddar mot att smittas igen.  

 • du glömt rengöra kammar och hårborstar. Löss kan spridas från hår som sitter kvar i hårborsten. Alla kammar och hårborstar bör rengöras efter behandling, eftersom det är möjligt att löss kan spridas därifrån. 

Vita, tomma lusägg kan finnas i håret i lång tid efter en lusbehandling. De kan sitta så hårt att de följer med hårstrået när det växer ut och inte går att få bort utan att klippa håret.

När bör jag söka vård?

Rådgör med barnavårdscentral eller vårdcentral innan du behandlar barn under två år. Kontakta vården om du har provat olika behandlingar men det ändå finns levande löss kvar.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med rådgivning och bedömning av symtom.

Frågor och svar om huvudlöss

Här har vi samlat några frågor och svar kring huvudlöss.

14 April, 202021 Augusti, 2023