Doktor.se

Sjukintyg och läkarintyg

Medicinskt granskad

Ett sjukintyg eller läkarintyg kan behövas i flera olika sammanhang. Till exempel om du eller ditt barn är sjukt och behöver vara hemma längre än sju dagar. Vi på Doktor.se kan hjälpa dig att skriva ut flera olika typer av sjukintyg. Vissa intyg kan skrivas ut direkt i appen, andra kräver att du träffar läkare på en fysisk vårdcentral.

Försäkringskassans webbplats finns mer detaljerad information om olika sjukintyg, och där finns även instruktioner för hur du kan göra för att söka ersättning i efterhand.

Skillnaden mellan sjukintyg och läkarintyg

Båda begreppen används i dagligt tal. Läkarintyg skrivs alltid ut av läkare, medan ett sjukintyg kan skrivas ut av en sjuksköterska eller läkare. Till arbetsgivare behövs enligt Försäkringskassans regler en bedömning av läkare, så i de flesta fall menar man läkarintyg när man säger sjukintyg.

Då behövs läkarintyg eller sjukintyg vid sjukdom

Ett sjukintyg kan krävas för att styrka att du är sjuk eller skadad och därför inte kan arbeta eller åka på en planerad resa. Intyg kan också behövas för att få ersättningför vård av sjukt barn (VAB). Det kan vara en arbetsgivare, ett försäkringsbolag eller resebolag som begär intyget.

Den första veckan du är sjuk räcker det i allmänhet att du själv meddelar din arbetsgivare.

Från åttonde sjukdagen (räknas i kalenderdagar, lördag och söndag ska också räknas) behöver du alltid visa upp ett sjukintyg för att kunna få sjuklön, eller ersättning för vård av sjukt barn.

Det finns särskilda skäl då arbetsgivare kan begära att få sjukintyg redan från första sjukdagen, ett så kallat förstadagsintyg. Det gäller till exempel om du varit sjuk flera gånger på kort tid eller när det kan finnas behov av rehabilitering. Då handlar intyget om en mer komplex situation än de medicinska symtomen, och ofta kopplas företagshälsovården in. Doktor.se har inte möjlighet att göra bedömningar som ligger utanför vanlig hälso- och sjukvård. Därför utfärdar vi inte förstadagsintyg.

Tänk på att inte vänta för länge. Vi kan bara utfärda intyg som gäller från den dag du kontaktar oss.

Intyg som vi efter individuell bedömning ofta kan hjälpa dig med via digital vård:

  • Sjukintyg för sjukskrivning dag 8–14.

  • Intyg för tillfällig föräldrapenning vid vård av barn (VAB) dag 8–14.

  • Sjukintyg vid resa/vistelse/evenemang som ställs in på grund av sjukdom, kallas ibland även för reseintyg. Intyget kan utfärdas tidigast en vecka innan och aldrig retroaktivt.

  • Sjukintyg för skol- och universitetselever dag 8-14.

 För en del typer av intyg behöver vi träffa dig fysiskt för att göra en bedömning. Du kan få hjälp vid någon av våra fysiska vårdcentraler. Exempel på intyg som vi kan utfärda efter fysisk läkarkontakt:

  • Förstadagsintyg (kontakta företagshälsovård eller sjukförsäkring i första hand).

  • Körkortsintyg.

  • Reseintyg för läkemedel (intyg som accepteras inom Schengen kan även fås via apotek).

  • Psykologintyg.

För att kunna logga in i appen Doktor.se måste du ha fyllt 18 år. Om du är under 18 år krävs inloggning från din vårdnadshavare.

11 Februari, 20205 September, 2023