Doktor.se

Vård av barn (VAB)

Medicinskt granskad

Om du behöver ta hand om sjukt barn och inte kan gå till jobbet ska du meddela din arbetsgivare. Du kan ansöka om ersättning för vård av barn (VAB) hos försäkringskassan. Om du behöver vara hemma på grund av vård av sjukt barn längre tid än sju kalenderdagar krävs ett intyg från läkare eller sjuksköterska, så kallat sjukintyg eller läkarintyg. Det gäller för barn upp till 12 år.

Hjälp med VAB-intyg

Få hjälp med VAB-intyg vid sjuka barn. Snabb hälp i appen - öppet alla dagar.

Regler för VAB

Du kan även få ersättning för VAB om det finns en konkret misstanke om att ditt barn kan sprida smitta. Det räcker inte att du som förälder tror att ditt barn kan smitta. En konkret misstanke kan till exempel vara att en läkare eller sjuksköterska har gjort en bedömning och anser att ditt barn kan sprida smitta.

Tänk på att du behöver ansöka om ersättning för VAB senast 90 dagar efter den första dagen du varit hemma med barnet. 

Det finns möjlighet att få VAB även för barn över 12 år under vissa omständigheter, men då krävs läkarintyg. Det kan till exempel gälla:

  • VAB för barn i åldern 12-16 år om de behöver mer hjälp än vanligt i den åldern. Då behövs ett läkarutlåtande från första dagen du är hemma.

  • VAB för allvarligt sjuka barn upp till 18 år. Då krävs utlåtande från läkare.

Läs mer om VAB för barn som är över 12 år på försäkringskassan.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Du kan kontakta oss för en individuell bedömning så att vi kan avgöra om vi kan skriva ut ett sjukintyg för VAB.

30 April, 20205 September, 2023