Doktor.se

Syfilis

Syfilis är en sexuellt överförd sjukdom som behandlas med antibiotika. Det var förr en mycket vanlig sjukdom i Sverige, och är fortfarande vanligt i andra delar av världen. Syfilis kan ge svåra följder om du inte får behandling.

Vad är syfilis?

Syfilis är en sexuellt överförd smitta orsakad av en bakterie som sätter sig på huden eller slemhinnorna i underlivet eller i munnen. Sjukdomen brukar delas in i tidig och sen syfilis. Den sena fasen av sjukdomen kan ge svåra skador på nervsystem, hjärta och hjärna. I dag går det att bota syfilis med antibiotika, men förr i tiden då effektiv behandling saknades var de smärtsamma och synliga följderna av syfilis ett utbrett problem.

Syfilis - historik

Det var troligen de hemkommande besättningsmännen från Columbus expedition till Amerika som förde med sig syfilis till Europa i slutet av 1400-talet. Smittan överförs sexuellt, och den spreds snabbt bland prostituerade, soldater och överklass. Det tog inte lång tid förrän syfilis härjade inom såväl kungliga hov som sjaskiga bordeller. 

På den tiden fanns ingen verksam behandling, och syfilis var en sjukdom som plågade dåtidens elit. Att många drabbades av håravfall ledde till ett nytt mode med stora peruker, och ett tjockt lager puder användes för att dölja de rödbruna blåsorna och andra hudutslag. Syfilissmittade mödrar fick antingen missfall eller födde sterila barn, vilket gjorde det svårt för både kungahus och adelsätter att föra släkten vidare.

Ett stort antal historiska personligheter tros ha haft syfilis, bland annat Franz Schubert, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Al Capone, Vladimir Lenin, Henri de Toulouse-Lautrec och Adolf Hitler.

Orsaker till syfilis

Syfilis orsakas av bakterien Treponema pallidum. Smittan sprids främst vid oskyddat sex vaginalt eller analt. Munsex kan också överföra smittan. En annan smittväg är genom blod, och därför testas alla blodgivare.

Inkubationstiden, tiden från smittotillfället till symtom, är tre veckor upp till tre månader till det första stadiet av sjukdomen (primärstadiet) och sju till tio veckor till det andra stadiet av sjukdomen (sekundärstadiet). Dessa två stadier omfattar infektionens första två år och kallas för tidig syfilis. Det är under denna period som sjukdomen är smittsam vid sexuell kontakt. Det tredje stadiet av sjukdomen (tertiärstadiet) kallas för sen syfilis. I det stadiet överförs smittan inte genom sex, men kan fortfarande överföras genom blodet. Du blir inte immun om du haft syfilis, utan kan bli smittad flera gånger.

Det är idag fler män än kvinnor som får syfilis, och den största smittspridningen sker bland män som har sex med män.

Symtom på syfilis

Primärstadiet: Ungefär tre veckor efter att du blivit smittad uppstår ett eller flera sår, oftast på könsorganen, runt ändtarmsöppningen eller vid munnen. Det kan vara ett så litet sår att det inte märks. Såren kan komma tidigare eller senare, från tio dagar upp till tre månader efter att du blivit smittad. Svullna lymfkörtlar i ljumskarna är också vanligt. Såren gör vanligen inte ont och läker av sig själva inom en till två månader, men det betyder inte att du blivit frisk. Smittan finns kvar och det är viktigt att få behandling.

Sekundärstadiet: Om du inte fått behandling kommer sjukdomen att sprida sig till blodet och gå in i det andra stadiet. Det sker sju till tio veckor efter att du blivit smittad.

Vanliga symtom är:

  • feber

  • svullna lymfkörtlar 

  • utslag som kan vara utspridda på kroppen och likna hudsjukdomar

  • trötthet

  • ont i lederna

  • huvudvärk

I det här stadiet är symtomen diffusa och det kan vara svårt att få rätt diagnos och behandling. Om du går till en vårdcentral och söker vård utan att någon av er har sexuell smitta i åtanke kan symtomen påminna om en hel mängd olika tillstånd. En del får inga symtom alls, eller så lindriga symtom att de går obemärkt förbi. Du kan smitta andra även om du inte har symtom.

Tertiärstadiet, sen syfilis: Om smittan varit obehandlad under lång tid kan de ge svåra följder, bland annat allvarliga skador på bland annat hjärna, nervsystem och hjärta.

Vad kan jag göra själv?

Du kan skydda dig själv och andra från att smittas av syfilis och andra könssjukdomar genom att tänka på följande:

  • Test och behandling. Om du tror att du kan vara smittad ska du testa dig så att du snabbt kan få behandling. Obehandlad syfilis kan ge svåra följdsjukdomar. Både test och behandling är kostnadsfritt för dig. 

  • Smittspårning. Medverka i smittspårningen så att andra kan testa sig och få behandling om det behövs. Du kommer då få berätta vilka du har haft sex med så att de kan kontaktas och testa sig. De kommer inte få reda på vem som har lämnat informationen.

  • Skydd vid sex. Det bästa skyddet är att använda kondom under hela samlaget.

Syfilis – test

Syfilis ingår i smittskyddslagen och det betyder att du måste testa dig om du kan vara smittad. Test och behandling är kostnadsfritt för dig. Det vanligaste är att ta ett blodprov, men om du har sår som kan bero på syfilis tas ibland prov från såret.

Behandling vid syfilis

Behandlingen består av sprutor med antibiotika som du får hjälp att ta. Behandlingstiden bestäms utifrån hur länge du haft infektionen i kroppen. Du ska avstå från att ha sex under behandlingen och fram till dess att ett kontrollprov visat att du är smittfri.

När bör jag söka vård?

Om du misstänker att du kan ha smittats med syfilis kan du testa dig på en vårdcentral, mottagning för sexuell hälsa eller barnmorskemottagning.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vid misstanke om syfilis krävs provtagning som inte kan utföras digitalt, utan kräver fysisk vård.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-12-18Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-05