Doktor.se

KOL

Medicinskt granskad

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom

KOL är en lungsjukdom som framförallt orsakas av rökning. Sjukdomen utvecklas långsamt och de flesta blir inte medvetna om sjukdomen förrän lungfunktionen är kraftigt påverkad. Vanliga symtom är pipande andning, att hosta upp slem och att lätt bli andfådd vid ansträngning.

Vad är KOL?

KOL står för kronisk obstruktiv lungsjukdom. Vid KOL är flödet av luft genom luftvägarna nedsatt och lungvävnaden skadad, vilket gör att du får svårt att andas och sämre ork. KOL är en vanlig sjukdom. Ungefär 10 procent av alla personer mellan 45 och 65 års ålder har KOL och andelen ökar med stigande ålder. Många med KOL i tidigt stadium vet inte om det, eftersom sjukdomen inte ger symtom förrän lungfunktionen är mycket nedsatt. På engelska heter sjukdomen COPD, chronic obstructive pulmonary disease. 

KOL samexisterar ofta med andra sjukdomar:

 • Hjärtsvikt är vanligt, eftersom KOL gör lungvävnaden stelare, vilket gör det svårare för blodet att pumpa blodet genom lungorna. Detta kan leda till att högerhjärtat inte orkar pumpa bort det blod som kommer flödande via venerna, och hjärtsvikt uppstår.

 • Benskörhet är vanligt hos personer med KOL, på grund av riskfaktorer som rökning, inflammation, vitamin-D-brist och kortisonbruk.

Orsak till KOL

Luftvägarna kan liknas vid ett träd, där luftstrupen är stammen och resten av luftvägarna motsvaras av grenar och kvistar. I KOL skadas de minsta luftvägarna, längst ut i lungträdet, så att deras elasticitet och spänst försämras. Små luftvägar som tappat sin spänst faller lättare ihop när lungan töms på luft vid utandning. Med många små luftvägar igentäppta och sammanfallna utan förmåga att vidga sig vid utandning blir det svårt att få ut luften ur lungorna. 

Den vanligaste anledningen till KOL är cigarettrök, men även luftföroreningar har betydelse. I låginkomstländer är inandning av rök från vedeldning och matlagning över öppen eld en vanlig orsak till KOL. 

Vid KOL bildas också slem i luftvägarna, som försvårar andningen ytterligare och gör luftvägarna mer mottagliga för infektioner. Längst ut i lungträdet sitter luftbubblor som kallas alveoler. På utsidan av alveolerna ligger blodkärl med blod som tar upp syremolekylerna som vandrar genom alveolernas och blodkärlens väggar. I KOL förstörs alveolernas väggar så att den totala kontaktytan mot blodkärlen minskar. Därför minskar syresättningen av blodet i KOL.

I sällsynta fall kan KOL uppstå på grund av att du saknar ämnet alfa-1-antitrypsin, som skyddar lungvävnaden från att brytas ner av enzymer som attackerar bakterier. Då kan KOL utvecklas utan att du rökt, ofta redan i 40-årsåldern.

Symtom på KOL

Följande symtom är typiska för kol:

 • hosta

 • andningssvårigheter, ofta med ökat muskelarbete för att kunna andras

 • andfåddhet, särskilt när du rör på dig

 • nedsatt kondition

 • segt slem som är svårt att hosta upp

 • att du ofta får luftvägsinfektioner

Vad kan jag göra själv?

Det finns flera saker du kan göra själv för att minska risken för följder av KOL. Här är några råd:

 • Rökstopp. Det allra viktigaste du kan göra för dig själv när du har diagnosticerats med KOL är att sluta röka. Du kan få hjälp att sluta röka via Doktor.se, Sluta röka-linjen eller via din vårdcentral. Det finns läkemedel som hjälper dig i ditt rökstopp, både tabletter som minskar suget och nikotinbaserade läkemedel som plåster och tuggummi.

 • Motion. Du kan minska risken för följdsjukdomar genom att motionera regelbundet. Dagliga promenader är en bra rutin, i kombination med annan träning. Anpassa motionen till vad du tycker om och klarar av. Genom att motionera håller du även andningsmusklerna i form, så att du kan klara sjukdomen bättre.

 • Vaccinationer. Se till att vaccinera dig mot influensa (varje år) och lunginflammation.

 • Skydda dig mot infektioner. Var noga med att skydda dig mot att få förkylning och luftvägsinfektioner.

Behandling vid KOL

Det enda som hindrar utvecklingen av KOL är rökstopp. Övrig behandling kan innefatta:

 • luftrörsvidgande och antiinflammatoriska läkemedel

 • vaccination mot influensa och pneumokocker för att minska risken för luftvägsinfektion

 • fysisk aktivitet

När bör jag söka vård?

Om du misstänker att du har KOL bör du söka vård på en vårdcentral för en läkarbedömning. Om du som har KOL har andningssvårigheter som inte ger med sig med medicinering bör du omgående söka vård på en vårdcentral, en jourmottagning eller en akutmottagning.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

För en utredning av KOL behövs fysisk undersökning och provtagning som inte kan utföras via digital vård. Doktor.se har fysiska mottagningar på flera orter som du kan vända dig till.

Vill du ha hjälp med att sluta röka kan du via ett digitalt besök på Doktor.sereceptbelagda läkemedel som hjälper till att stoppa suget.

Frågor och svar om KOL

Några frågor och svar kring KOL.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-11-25Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01